VASA

Handelsesplanaden 16 D
65100 Vasa

BENNÄS

Mjölvägen 2
68910 BENNÄS

NÄRPES

Vasavägen 41
64200 NÄRPES

Våra projekt

Beredskap i Österbotten!

Projektet Beredskap i Österbotten! har som mål att öka invånarnas kunskap i beredskapsfrågor i allt från jordbrukets beredskap till beredskap på kommunal nivå. Detta görs i ett nära samarbete med aktörer som redan idag arbetar med dessa frågor.

Målet med projektet är att via informationsförmedling höja såväl producenters som kommuninvånarnas beredskap för olika kris- eller störningssituationer.

Öka individernas kunskap om den inhemska och lokala matproduktionens betydelse i såväl kris som under normala omständigheter.

Informera gårdar om vilka risker och hot som finns i deras företag och vid behov kunna erbjuda beredskapsrådgivning.

Verksamhet inom projektet

Webbinarier

En serie webbinarier arrangeras på våren 2023.
Anmäl senast kl. 12.00 dagen före föreläsningen. Anmälningslänk till webbinarierna hittar ni här under.

Torsdag 23.2 kl. 10-11
Jordbrukens beredskap inför brand och extrema väderfenomen, jordbrukens räddningsplaner med Malin Åminne från Räddningsväsendet

Torsdag 9.3 kl. 10-11
Aktuellt på gödselmarknaden med Stefan Dahlvik från Yara och Johan Willman från Berner. 

Torsdag 23.3 kl. 10-11
Verksamhet på lantgårdar i en radiologisk nödsituation med Mikael Moring, överinspektör på Strålsäkerhetscentralen STUK

Torsdag 13.4 kl. 10-11
Beredskap – Hur tar jag hand om mig själv och håller kvar min motivation? med Susann Rabb från LPA

Podcast - 24/7 Beredskap

En beredskapspodcast kommer spelas in under projektets gång där olika teman berörs. Podcastserien publiceras på Podbean och Spotify, sök på ''24/7 Beredskap''

Beredskapsguide

En digital- och printguide om försörjningsberedskap för primärproduktionen.

Utbildning inom beredskap

Utbildningar hålls i olika kommuner under hösten 2022 och våren 2023.

Beredskapsrådgivning

Oberoende störningens art eller orsak är det viktigt att våra Österbottniska producenter känner till vilka åtgärder som bör vidtas för att upprätthålla god beredskap på sin gård. Genom beredskapsrådgivning kan man inventera den enskilda gårdens beredskap och uppdatera dokument som är nödvändiga i en krissituation.

Äldre webbinarier

En serie webbinarier har hållits i samarbete med ÖSP: s Ekonomilaboratoriet under hösten 2022.

1.11 kl. 13-15
Energioptimering med Fredrik Ek, SLF (Ekonomilaboratoriet)

8.11 kl. 13-15
Hur skriver man ett bra avtal? Med Tobias Björkström, Ernst& Young (Ekonomilaboratoriet)

22.11 kl. 14-16
Hur fungerar elmarknaden? Med Herrfors/ Vasa Elektriska (Ekonomilaboratoriet)

29.11 kl. 13-15
Hur många skärmar finns på din gård med Madelene Lindqvist, Proagria Lantbruksällskapet och IT-säkerhet på gården-tekniska lösningar med Joakim Östman, Agrolink (Beredskap i Österbotten)

7.12 kl. 13-14.30
Verksamhet på lantgårdar i en radiologisk nödsituation med Mikael Moring, överinspektör på Strålsäkerhetscentralen STUK (Beredskap i Österbotten)

Projektägare

Projektägare är ProAgria Österbottens svenska lantbrukssällskap r.f.

Projekttid: 1.5.2022-31.12.2023

Verksamhetsområde

Österbotten

Kontaktpersoner

Harriet Sundholm
Projektledare
Telefon: 050-4767121
E-post: harriet.sundholm@proagria.fi

Nicklas Lawast
Projektarbetare
Telefon: 050-3180820
E-post: nicklas.lawast@proagria.fi