VASA

Handelsesplanaden 16 D
65100 Vasa

BENNÄS

Mjölvägen 2
68910 BENNÄS

NÄRPES

Vasavägen 41
64200 NÄRPES

Våra projekt

Alla tiders mjölk

Klimatförändringen och befolkningstillväxten för med sig utmaningar för världens husdjursproduktion.
Vi behöver mera mat, men samtidigt måste produktionens miljöpåverkan kunna minskas.

Vallen har en betydande roll, såväl i mjölkproduktionen, som i begränsningen av klimatförändringen.
Miljöarbetet är allas ansvar och även Valios mjölkgårdar har som målsättning att nå en kolneutral produktion 2035.

Inom ramen för projektet förbättras klimateffektiviteten i den finska mjölkproduktionen, genom att samla information om mjölkens klimatavtryck på gårdarna och information om hur man effektivast kan minska den.

I projektet deltar sex pilotgårdar (Syd-Österbotten 3, Mellersta Finland 2 och Österbotten 1) och tillsammans med dem planeras optimering av åker användningen för att minska koldioxidavtrycket.
Samtidigt riktas resurser till skiftena med beaktande av jordarternas egenskaper och deras potential för kolbindning. Därigenom påverkas också växtföljden och planeringen av foderproduktionen.

Nötkreaturen utnyttjar vallen bäst, eftersom de omvandlar vallfodret till mänskoföda.
Det här innebär oundvikligt klimatutsläpp, men de kan minskas med hjälp av utfordring och uthålligt djurmaterial.

I projektets vall- och produktions smågrupper får gårdarna göra upp en plan för kolbindande odling på gården.
Gårdarna får handledning i beräkning av koldioxidavtrycket för mjölken de producerar och råd om åtgärder för att minska den.
Det ena smågruppsprogrammet koncentrerar sig på effektivering av vallproduktionen och det andra på management inom mjölkproduktionen och den vägen på förbättring av kornas hållbarhet.

Verksamhetsområde
Syd-Österbotten, Österbotten och Mellersta Finland.

Projekttid 1.5.2020-31.12.2022

Huvudsamarbetspartner är Osuuskunta Maitosuomi

Projektägare
Projektägare är ProAgria Etelä-Pohjanmaa, ProAgria ProAgria Keski-Suomi, Österbottens Svenska Lantbrukssällskap och ProAgria Keskusten Liitto.

Projektansvariga
ProAgria Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi och ÖSL:
Projektkoordinator Tiina Soisalo

Sakkunniga vallodling
Sari Vallinhovi
Juho Kotala
Juhani Peltola
Anna-Maja Minkkinen
Margareta Slotte

Sakkunniga husdjur Sini Kuiri, Sanna Minkkinen och Jessika Eklund

ProAgria Keskusten Liitto:
Växtproduktion
Sari Peltonen

Husdjursproduktion
Sanna Nokka

Info på Finska

Välkommen på betesträffar

Projektet Allatiders Mjölk ordnar: Betesträffar Med fokus på betesdrift för alla djurgrupper. Välkomna på studiebesök till gårdar med betesdrift! Kom med och lyssna på korta

Read More »

Vallstart i Kimo

Välkommen på fälträffen Vallstart torsdagen första juni 2023 kl. 10 – 12! När? 1.6.2023 kl. 10 – 12 Var? Kimo (parkering vid Fallbacktået 55) Vad?

Read More »