VASA

Handelsesplanaden 16 D
65100 Vasa

BENNÄS

Mjölvägen 2
68910 BENNÄS

NÄRPES

Vasavägen 41
64200 NÄRPES

Tjänstehelheter

Växtodlingsrådgivning

Växtodlingsteamet erbjuder mångsidig rådgivning om allt från spannmåls- och vallodling till specialväxtodling av exempelvis potatis och kummin. Vi har växtodlingsrådgivare på alla våra verksamhetspunkter Bennäs, Vasa och Närpes.

Vi utgår alltid från din gårds förutsättningar och behov. Vårt mål är att alltid erbjuda gårdsanpassad rådgivning med en helhetssyn på din gård.

Ett axplock av de tjänster vi kan erbjuda dig är odlingsplanering, stödrådgivning, vallrådgivning och testning av växtskyddssprutan.

Gårdsteam

Känner du att en enskild rådgivare inte kan erbjuda det som just ditt företag behöver? Vi kan då bilda ett team som matchas med det behov som just du har! Tveka inte att ta kontakt så diskuterar vi vidare!

Växtodlingens utvecklingsprogram

Ger dina åkrar tillräckligt med skörd? Är sortvalen rätt för skiftet och skördenivån?

Med hjälp av växtodlingens odlingsprogram djupdyker vi i din gårds växtodling. Rådgivaren fungerar som ett bollplank när du funderar på mål för din växtodling. Vi hjälper dig att sätta upp gårdsspecifika mål – på kortare och längre sikt – och följa upp dem.

ProAgrias odlingsdatabank

De skiftesuppgifter som finns i ProAgrias odlingsdatabank kan användas som stöd vid odlingsplaneringen. Med odlingsdatabanken kan din gårds skiftesuppgifter jämföras med andra skiften både i Österbotten och i övriga landet. Bland annat kan du se vilka insatser som gett bästa resultat för olika växtslag och -sorter, samt hur olika sorter lyckats på t.ex. olika jordarter.

Ta kontakt med din växtodlingsrådgivare om du är intresserad av att sända in dina skiftesuppgifter till odlingsdatabanken. Uppgifterna behandlas konfidentiellt.

Odlingsplanering

Odlingsplaneringen för din gård görs i samarbete med växtodlingsrådgivaren. Vi tar i beaktande gårdens behov och förutsättningar. Utifrån det planeras grödor, sortval samt gödslings- och kalkningsstrategi. Även en växtskyddsplan kan ingå. I arbetet beaktas de ekonomiska förutsättningar på gården och de bestämmelser som gäller för eu och nationella stöden. Odlingsplanen görs upp i Min gård- Wisu programmet. Den egna dokumenteringen sköts sedan enkelt med Mobiwisu.

Stödrådgivning

Behöver du hjälp med stödansökan eller höstanmälan? Eller funderar du på stödvillkor för t.ex. miljöersättningen eller kompensationsersättningen? Våra växtodlingsrådgivare hjälper dig gärna!

Behöver du hjälp med stödansökningar? Vi hjälper dig att optimera din stödansökan i Viputjänsten. Våra rådgivare har mångårig erfarenhet av stödrådgivning och vi har också säkrat din ansökan via en försäkring. Hos oss är din ansökan i trygga händer.

Är du osäker på vad som gäller på just din gård? Våra rådgivare går gärna igenom tvärvillkoren och miljöförbindelsevillkoren tillsammans med dig. 

Växtskyddsexamen

Växtskyddsexamen kan avläggas på två olika sätt. Antingen avlägger man examen hos Lantbrukssällskapets rådgivare eller så kan man delta i en elektronisk växtskyddsexamen via ProAgrias webbsidor.

Vill du avlägga växtskyddsexamen hos Lantbrukssällskapet kontakta sektoransvarige Jan-Erik Back. 

Jan-Erik Back

Jan-Erik Back

Sektoransvarig växtodling

Vasa

Elektronisk växtskyddsexamen

För att avlägga den elektroniska växtskyddsexamen fyller man omsorgsfullt i sina uppgifter på anmälningsblanketten. Det är viktigt så att man får rätt uppgifter på examensintyget och betalningskvittot! Examen betalas med nätbankskoder varefter en länk sänds till din e-post. Länken är i kraft två (2) veckor efter att du anmält dig. Examen består av 20 frågor som ska besvaras på en timme. För godkänd examen krävs det minst 16 rätta svar

Priset för den elektroniska växtskyddsexamen är 50 € (inkl. moms 24 %).

Mera info

Läs närmare anvisningar om den elektroniska examen på ProAgrias webbsidor. De svenska anvisningarna finns längst ner på sidan.

Ifall av störningar, kontakta ProAgrias kundtjänst

OBS! Om det förekommer någon störning i samband med anmälan till examen, tag kontakt via ProAgrias rikstäckande kundtjänstnummer 044 420 9000 (mon-fre kl. 8.15-16.00) eller per e-post till adressen asiakaspalvelu@proagria.fi.

Ekorådgivning

Ekoodlare! Funderar du på gårdens växtnäringsförsörjning eller ogrässtrategi? Visste du att det finns ett helt team med ekorådgivare på lantbrukssällskapet som kan hjälpa dig!

Du får tillsammans med ekorådgivaren planera odlingen för din gård och dina förutsättningar. Vi gör upp de olika dokumenten som behövs på ekogården tex.

  • Ekoplan
  • Växtskyddsplan
  • Växtföljdsplan
  • Odlings- och gödselplan för säsongen
  • Skiftesvisbokföring och lagerbokföring

Inför ekogranskningen kan vi gå igenom dokumentationen. Vi kontrollerar att du har allt som behövs, ger dig goda tips på hur du kan förenkla och kommer med konkreta råd hur du alltid håller dina anteckningar uppdaterade. 

Om du har en fungerande dokumentering som är samlade på ett ställe och lätta att tolka så kommer också ekogranskningen att fungera smidigare. Ekogranskningen faktureras för varje påbörjad timme så det kommer att löna sig också rent ekonomiskt att ha alla dokument framme och i ordning.

Våra ekorådgivare

Vallrådgivning

Är vallskörden tillräcklig för djurens behov på din gård? Vet du vad vallfodret kostar att producera på din gård? Lugn, vi hjälper dig att få svar på dina frågor!

Vallfoderproduktionen är motorn i hela nötkreaturskedjan. Grovfodrets betydelse för lönsamheten i mjölk- och köttproduktion är mycket stor. En bra kvalitet på ensilaget och en tillräcklig kvantitet ger möjligheter att öka andelen grovfoder i foderstaten. Genom att minska behovet köpfoder ger det direkt ekonomiska fördelar för din gård.

Bättre kvalitet på grovfodret ger alltid bättre avkastning i såväl mjölk- som köttproduktionen. Detta ger en bättre lönsamhet för hela gården.

Genom vallrådgivningen hjälper vi dig att utveckla produktionen av grovfodret. Vi har möjligheten att ge rådgivningen både gårdsvis och i smågrupper.

Margareta Slotte

Margareta Slotte

Växtodlingsrådgivare

Bennäs

Produktionskostnadskalkyl

Funderar du hur du bättre kunde förbättra lönsamheten i växtodlingen? Hur påverkar en kraftig stegring av produktionsinsatserna resultatet? Kunde jag optimera produktionen på något sätt? Våra växtodlingsrådgivare finns till för dig!

Genom en produktionskostnadskalkyl räknar vi ut vad dina produktionskostnader består av och hur de påverkar ditt resultat. Finns det möjlighet att öka intäkterna från odlingen eller minimera kostnaderna?

Rådgivaren är ditt bollplank i allt som berör produktionen. Genom att räkna ut olika nyckeltal som t.ex. rörliga och fasta kostnader per hektar, kostnader per producerad enhet (€/ton) samt nettovinsten får du mera kunskap och ger din gård förutsättningar för utveckling.

Kontakta våra växtodlingsrådgivare!

Testning av växtskyddsspruta

För att kunna utföra växtskyddsbesprutningarna på ett ändamålsenligt och miljövänligt hållbart sätt bör växtskyddssprutorna testas enligt fastslagna regler. ProAgria Lantbrukssällskapet ordnar årligen spruttester runt om i Österbotten i samarbete med Lantmannagillena och t.ex. lantbruksaffärer. Uppdaterad info om anmälningar och testplatser sätts upp under ”Aktuellt” på www.lantbrukssallskapet.fi inför odlingssäsongen.

Det finns också möjlighet att testa en enskild spruta på gården ända till slutet av odlingssäsongen, men i sådana fall är avgiften dubbelt högre.

Kom ihåg att även mellan testningarna skall sprutorna underhållas och skötas på bästa sätt.

Tukes infoblad kan du läsa mer om hur du förbereder dig inför spruttestning. 

Specialväxtodling

Vi ger dig gärna rådgivning om odling av specialväxter som exempelvis potatis, kummin och koriander.

Trädgårdsrådgivning

Österbotten är ett viktigt område både nationellt och internationellt vad gäller trädgårdsproduktionen. Trädgårdsproduktionen håller en hög nivå både kunskapsmässigt och tekniskt.

ProAgria Lantbrukssällskapet har ett nära samarbete med olika aktörer inom trädgårdsnäringen och forskningen. Det ger oss goda kunskaper och ett bredd nätverk att utveckla och medverka inom trädgårdsbranschen.

Vi har en specialiserad rådgivare på trädgårdsproduktion, se mera under trädgård.