Beredskap och Ekonomi! – Tisdagsföreläsningar

Föreläsningarna ordnas via

ProAgria Lantbrukssällskapets projekt Beredskap i Österbotten och ÖSP:s projekt Ekonomilaboratoriet

Varje föreläsning har en inbjuden föreläsare som talar kring respektive tema och därefter finns det möjlighet att ställa frågor och diskutera. Varje föreläsning är kl. 13:00 – 15:00. Webinarierna ordnas via Microsoft Teams och alla som anmält sig får en inloggningslänk till den anmälda e-postadressen. Anmälning måste ske senast kl. 15.00 dagen före föreläsningen.

Länk till anmälan återfinns här.

Datum för webinarier:

22.11 13:00
Hur fungerar elmarknaden? med Herrfors/Vasa Elektriska (Ekonomilaboratoriet)

 

Har du frågor får du mera information från projektledarna.

Beredskap i Österbotten!

Projektledare

Harriet Sundholm 050 476 7121

harriet.sundholm@proagria.fi

Ekonomilaboratoriet

Projektledare

Daniel Englund

044 256 2743

daniel.englund@slc.fi