VASA

Handelsesplanaden 16 D
65100 Vasa

BENNÄS

Mjölvägen 2
68910 BENNÄS

NÄRPES

Vasavägen 41
64200 NÄRPES

Tjänstehelheter

Husdjursrådgivning

Husdjursteamet erbjuder ett stort urval tjänster som berör husdjursproduktion. Vi har specialkompetens om produktionsuppföljningen för mjölkgårdar, nötdjursuppfödning och vallodling. Husdjursrådgivarna är främst stationerade på Bennäskontoret, men har hela Österbotten som sitt arbetsfält.

Vi utgår från din gårds förutsättningar och behov. Vårt mål är att alltid erbjuda gårdsanpassad rådgivning med en helhetssyn på din gård.

Varför ska du välja oss?

Specialkompetens

Vi har specialkompetens inom rådgivningen som berör framförallt nötsektorn.

Samarbeten

Vi har ett tätt samarbete med både avelsföretag/faba, mejeriandelslag, företagshälsovården och återförsäljare av teknik till ladugårdarna.

Gårdsteam

Känner du att en enskild rådgivare inte kan erbjuda det som just ditt företag behöver? Vi kan då bilda ett team med rådgivare från olika sektorer som matchas med det behov som just du har. Tveka inte att ta kontakt så diskuterar vi vidare!

Nyhet: fokus-tjänster!

Mjölkgårdsrådgivning

Husdjursrådgivarna har en stor kunskap och erfarenhet av mjölkproduktion. Vi ser din mjölkbesättnings potential och hjälper dig att prioritera de mest lönsamma insatserna för din gård. Tveka inte att kontakta din husdjursrådgivare!

Produktionsuppföljning

Det du har koll på kan du förbättra! Med produktionsuppföljningen ger du din gård rätt förutsättningar för att styra, jämföra och framförallt förbättra dina resultat.

Produktionsuppföljningen är ett internationellt system (ICAR) där man följer upp mjölkkornas produktionsuppgifter och samlar in data som sedan analyseras.

Genom att delta i produktionsuppföljningen ger du dig själv och din gård möjligheten att optimera produktionen på gården. Genom analys av varje mjölkkos produktion och din gårds nyckeltal erbjuder vi dig en helhetssyn på din gård. Vid deltagande i produktionsuppföljningen får du också tillgång till nationella jämförelseresultat från hela Finland och med andra i motsvarande besättningsstorlek.

Våra husdjursrådgivare hjälper dig att se just din gårds utvecklingsmöjligheter. Informationen från produktionsuppföljningen är grunden för både utfodringsplanering, produktionsstyrning och ekonomi.

Robotmjölkning

Husdjursrådgivarna har spetskompetens om robotmjölkning. Vi har kunskap om LELY, SAC och Delaval. För de med Delaval robotmjölkning har vi ett samarbete med återförsäljarna där husdjursrådgivarna deltagit i ett flertal ibruktagningar och har möjlighet att hjälpa dig i det dagliga arbetet med robotmjölkning, såsom justeringar av inställningar för mjölkning och utfodring, kalibrering av robotfoder samt justering av utfodringskurvor.

Ekorådgivning för husdjursproduktion

Att övergå till ekologisk odling är en stor omställning som kräver planerande. Ekorådgivarna är ett stöd i denna process och kan hjälpa din gård med både eko- och omläggningsplaner för både aktiva och nya ekogårdar.

När man lägger om till ekologisk produktion behövs ny kunskap och utbildning för jordbrukaren. I samarbete med lantbruksskolorna arrangeras varje år ekogrundkursen, som krävs för att man ska kunna beviljas en ekoförbindelse. Inom ekologisk växtproduktion krävs totalt 5 dagars utbildning. Lägger man även om djuren i eko finns det ytterligare två utbildningsdagar som är obligatoriska.

Ekorådgivarna ger råd och hjälper till med blanketter och dokument som behöver vara med vid ansökan till ekogranskningssystemet och ansökan om ekoförbindelse.

Aktuell information för dig som ekoproducent eller du som funderar på ekologisk produktion finns på Livsmedelsverkets sidor.

Utfodringsrådgivning

Vallfoderproduktionen är motorn i hela nötkreaturskedjan, men hur går just din gård vidare för att utnyttja ensilaget optimalt?

Med våra utfodringstjänster kan vi tillsammans styra utfodringen för alla djurgrupper på din gård. I planeringen beaktar vi bland annat foderpartiernas kvalitet, aktuella foderpriser och produktionskostnadseffektivitet. Vi erbjuder utfodringstjänster, där vi planerar och besöker ladugården för att följa upp hur utfodringen fungerar i praktiken.

Uppföljning av utfodringen

Ett enkelt sätt att följa upp hur utfodringen lyckats i din besättning är att göra en dagsberäkning i KoKompassen. Med en dagsberäkning får du aktuell information om utfodringen och hur balanserad och lönsam den är. Du får pålitlig information för planering och genomförande av utfodringen. Dagsberäkningen är grunden för utfodringsplanering.

För uppföljning av utfodringen kommer vi gärna ut i din ladugård och analyserar både fodret och kornas matsmältning. Vi har möjlighet att följa upp bland- eller fullfodrets kvalitet med en shaker-box där man kontrollerar hur bra blandaren finfördelar grovfodret. 

KoKompassen

Rådgivarnas verktyg i utfodringsplaneringen är ProAgrias utfodringsprogram KoKompassen. Husdjursrådgivarna har lång erfarenhet av utfodringsplanering och tar i beaktande just din gårds förutsättningar och möjligheter. Om din gård är ansluten till produktionsuppföljningen tar KoKompassen också automatiskt i beaktande uppgifter från produktionskontrollen. Då detta vis utnyttjas gårdens produktionsresultat till fullo i planeringen för en effektiv produktion och så bra djurhälsa som möjligt.

Tveka inte att kontakta oss i utfodringsfrågor, vi hjälper dig gärna!

Diko- och köttnötrådgivning

Det man följer upp kan man förbättra! Vi har både verktyg och rådgivare för just dina behov. Vi kan hjälpa dig i frågor som gäller utfodring, djurflöde och djurens välbefinnande.

Vi kan tillsammans med dig analysera och följa upp din produktion. Tillsammans identifierar vi nya mål, vilket skapar förutsättning för en bättre lönsamhet i din besättning.

Foderprovtagningar

Varierar D-värdet eller är det för lågt i fodret? Vill du effektivera vallodlingen och på det sättet minimera utfodringskostnaderna?

Vallodlingen och produktionen av ensilage är den enskilt viktigaste faktorn för gårdar med nötkreatur. Skördar man två dagar för sent från den optimala tidpunkten kan det minska på resultatet med 280 €/månad i en besättning med 50 mjölkande kor. 

Genom skördetidsprovtagning kan man enklare uppskatta rätt skördetidpunkt för vallen. Med skördetidsprovtagning kan man också planera utgående från olika djurgruppers foderbehov när rätt skördetidpunkt är.

Efter skörden är det också viktigt att följa upp ensilagets kvalitet. Genom analys av ensilaget kan du optimera foderblandningen så att besättningens näringsbehov, smältbarhet och välmående beaktas. Genom att planera utfodringen noggrant kan man spara in på kostnaderna och samtidigt förbättra produktionen.

Råvaruprov tas då gräset är slåttat strax innan inkörning eller balning.

Vi hjälper gärna till med provtagningar som skördetidsprovtagning, ensilageprov och råvaruprov. En del provtagningar kan göras med Råd2020, det vill säga subventionerad rådgivning där jordbrukaren endast betalar mervärdesskatten.

Stödrådgivning

Behöver du hjälp med ansökan om djurens välbefinnande? Eller funderar du på stödvillkor för t.ex. nordliga stödet eller valda åtgärder inom ersättning för djurens välbefinnande? Våra husdjursrådgivare hjälper dig gärna!

Vi erbjuder rådgivning och hjälper gärna till med ansökan om ersättning för djurens välbefinnande. Vi kan även gå igenom valda åtgärder och hjälpa till med nödvändiga dokument och bilagor till olika ansökningar.

Fårrådgivning

Får- och getrådgivningen sköts i Österbotten i samarbete med ProAgria Etelä-Pohjanmaa. Vi kan hjälpa dig med produktions- och utfodringsplaner, val av avelsdjur och uppföljning i din besättning. Vi stöder dig i ditt dagliga arbete.

Husdjursrådgivare

Magnus Blässar

Magnus Blässar

Mjölkgårdsrådgivare

Bennäs
Ingeborg Nordberg

Ingeborg Nordberg

Husdjursrådgivare

Bennäs
Jessika Eklund

Jessika Eklund

Mjölkgårdsrådgivare

Bennäs
Jenny Finnholm

Jenny Finnholm

Arbetsledig

Bennäs
Milla Alanco-Ollqvist

Milla Alanco-Ollqvist

Får- och getrådgivare

Bennäs
Sara Holms

Sara Holms

Arbetsledig

Vasa