VASA

Handelsesplanaden 16 D
65100 Vasa

BENNÄS

Mjölvägen 2
68910 BENNÄS

NÄRPES

Vasavägen 41
64200 NÄRPES

Bondeföretagaren

Innehåller bland annat följande:

 • Gott och blandat från ekoregelverket
 • Landskapsvård med hjälp av miljöavtal
 • Ekomarkanden
 • Metoder för precisionsodling
 • Inför odlingssäsongen 2024
 • Ett steg mot bättre markstruktur
 • Beredskapsplan för vattenhantering på söderfjärden
 • DON – kvalitet på spannmål
 • Bevattning
 • Uppvärmning av gården
 • Nya lagen om djurvälfärd
 • Våmacidos hos mjölkkor
 • Äppelodling
 • Juridiska dokument
 • Kolinlagring
 • Håll koll inför 2024

Innehåller bland annat följande:

 • Betesgång på Ekogården
 • Ekologiska spannmålsförsök
 • Att arbeta med naturen och öka självförsörjningsgraden
 • Växtodlingens utvecklingsprogram
 • Förkalkyler 2023
 • Odlings-och gödslingsstrategier inför växtodlingsåret 2023
 • Beredskap i Österbotten piloterar beredskapsworkshop
 • Cybersäkerhet på gårdarna
 • Farmer Time Finland pilotprojekt på slutrakan
 • Beredskap för vattenhushållning
 • Grundtorrläggningen i skick
 • Åkerskiftenas storlek fördubblades
 • Ta hand om åkerns dränering
 • Ordning och reda med GLOBALG.A.P
 • Beräkning av ensilagets produktionskostnader
 • Vad inverkar på mjölkens fett- och proteinhalt?
 • Svinn-smart ensilage och utfodring
 • Personalledning

Innehåller bland annat följande:

 • Budgetering – kassan i balans
 • Investerings- och startstödsansökan
 • Helhetsrådgivning
 • Ekonomisk hälsokontroll
 • Klimatsmart
 • Gödselförsök i ekohavre
 • Blommande vallar
 • Växtodlingens utvecklingsprogram
 • Erfarenhet av ärtodling
 • Kvalitetssystem
 • Det bästa kumminåret!
 • Rågodling 2020-21
 • Vattenhushållning
 • Sommarens vallskörd
 • Höstens nötutfodring
 • Greppa Vattnet i Österbotten
 • Virtuella klassresor hos bönder

Innehåller bland annat följande:

 • Bolagisering av jordbruksföretag
 • Mot eurobaserat resultattänk!
 • Växtodlingens utvecklingsprogram
 • Råd 2020-tjänsten på ekogården
 • Stort sug efter österbottnisk havre
 • Aktuellt på ärtfronten
 • Resultat från potatissortförsöken 2020
 • Reglerad dränering
 • Bra stöd för täckdikning och miljöåtgärder
 • Grundtorrläggningens betydelse för odlingen
 • Dikors utfodring och hull
 • Ekomjölkprojektet
 • Anpassning till valios avtalsproduktion
 • Växter för vallen
 • Tips för klimatsmart nötutfodring
 • Lyckat första år med Farmer Time Finland

Innehåller bland annat följande:

 • Det Schaumanska Jordbrukspriset 2020
 • Ekomjölkprojektet
 • Driftiga bröder på Lövsnåre gård
 • Obligatoriska elektroniska öronmärken 1.1.2021
 • Kvalitet blir ledord
 • ProAgria till er tjänst
 • Fotosyntesen
 • Potatissortförsöken 2020
 • Investeringsstöd

Innehåller bland annat följande:

 • Ledare – Då världen stannar och paniken infinner sej!
 • Vallsorter
 • Modifierade maskiner
 • Utmaningar och lösningar vid betesgång för mjölkkor
 • Kvalitetssystemen
 • VÄXADAGARNA mjölk och kött 2020
 • Mångsidiga Häggbloms
 • Planera generations- växlingen
 • Täckdikning och rörläggningar på Lillby ägoreglering
 • Nya ekoförbindelser

Innehåller bland annat följande:

 • Ledare – Klimatsmart vardag!
 • Uppstartande av dikessammanslutning
 • Växtsäsongen 2019
 • Henrik Wägar – Kummin i närmare 15 år
 • Tankar kring spannmålsmarknaden 2019
 • Ekologiskt och sluten gård är vår nisch
 • Kartläggningsbesök och
  framtidsdiskussion
 • KoKompassen
 • 100-tonnare

Innehåller bland annat följande:

 • Rainer i pension
 • Ta bra hand om kalven, få en frisk och bra ko!
 • 100-tonnare
 • Inga nya ekoförbindelser eller möjlighet att få tilläggsareal med 2019
 • Tankar kring spannmålsmarknaden 2019
 • Potatis som proteingröda
 • ÅRSKLOCKA FÖR DITT FÖRETAG!
 • Är betodlingen åter intressant?
 • Investering i solpaneler
 • Generationsväxlingsplanering med hjälp av råd 2020

Innehåller bland annat följande:

 • Öppet Hus
 • Sorter växtsäsongen 2018
 • Wisu förnyas, Min Gård Wisu
 • Salmonella – Hur förhindra smittan?
 • Hur överleva vintern grovfodermässigt?
 • Kompletteringssådd i vall
 • Aktuellt om växtskydd
 • Aktuellt om skattebokföring
 • Torr sommar, då gav underbevattning högre skörd
 • Vass som jordförbättringsmedel

Innehåller bland annat följande:

 • Ledare – Mångsidig vardag inom rådgivning
 • Behandling av biomassor och växtunderlag i Holland
 • Några nya saker gällande stöden 2018
 • Omläggning till ekologisk produktion
 • Gödsling av vallar
 • Tankar om produktionsuppföljningen
 • Framtidens ladugård på ladugårdsseminariet
 • Utfodring av sinkor
 • Grattis till alla 100-tonnare
 • Täckningsbidrag

Innehåller bland annat följande:

 • Ledare – Ta hand om dig österbottniska bonde
 • Ekologisk produktion
 • Bolagisering av lantbruk
 • Höstliga tips kring gården skattebokföring
 • Disponenttjänster för dikningssammanslutningar
 • Vall
 • Fånggrödor
 • Futurecrops
 • Grattis till 100-Tonnarna
 • Öppet hus hos Oskar Johansson
 • Framtida metoder med biogas och alger
 • Digitaliseringen hjälper jordbruket
 • Med fokus på ekogårdar

Innehåller bland annat följande:

 • Ledare – Jubileumsår!
 • Viktigt meddelande
 • Grattis till 100-tonnare!
 • Klövvård
 • Aktuellt från veterinärövervakningen
 • Välplanerad foderförsörjning
 • Vi som jobbar här
 • En välskött åker bär längst
 • Vallgrupper
 • Kvalitetssystem för trädgårdsodlare
 • Testning av semimobila och stationära sprutor
 • Växthussprutorna skall också testas
 • Jordbrukets viktigaste grundinvestering!
 • Heimani i sikt
 • Märkesdjungeln

Innehåller bland annat följande:

 • Ledare – Rådgivning & envishet
 • Grattis till 100-tonnarna!
 • Trädgårdsproduktionens kretslopp
 • Kummin och koriander, något för dig?
 • Investeringsstöd för täckdikning höjdes med 5%
 • Hösttema med Råd 2020
 • Nya sorter av korn och havre
 • Green care – en ny afärsidé på landsbygden
 • Spannmålens mögeltoxiner bekymrar runt om i Finland
 • Hjälpmedel för kort- och långsiktig ekonomiplanering
 • RÅD 2020 – prisvärd rådgivning för jordbrukare
 • Framtidssamtalet ett värdefullt verktyg
 • Lönsamhetsbokföring
 • Grundtorrläggning
 • Stort intresse för georefererade kartor
 • Noll vindavdrift med innovativ radodlingsspruta
 • Vallväxter och vallfröblandningar
 • Närings- och spårämnesbehov i vallodling
 • Vallfröblandningar för olika djurgrupper
 • Ägoreglering på min gård?

Innehåller bland annat följande:

 • Ledare – Fokus på Gården!
 • Greppa marknaden Österbotten
 • Min Gård – programtillämpningen
 • Grattis till 100-tonnarna!
 • Vallens sammansättning påverkar både skördens kvalitet och kvantitet
 • Nya vallgrupper
 • Vem är din granskare?
 • Mer vatten åt korna
 • Den livsviktiga ladugårdsluften
 • Danskt ”know how” inspirerar
 • Vill du få mera mjölk för mindre pengar?
 • Programperioden 2014–2020
 • Pensala Lantmannagille
 • Bättre stöd för täckdikning och miljöåtgärder
 • Drönare
 • En stor fördel med ordentliga täckdikningskartor
 • Ändringar i miljöersättningen
 • Spruttester 2016
 • Aktuellt inför sprutsäsongen

Innehåller bland annat följande:

 • Ledare – Våra fäders jord – under ständig utveckling!
 • Ny utvecklingschef för trädgårdsproduktion
 • Börja i tid för att hitta rätt köpesumma vid generationsväxlingen
 • Bättre stöd för täckdikning och miljöåtgärder
 • Orkar du arbeta tills du blir pensionär?
 • Jordbruksstöd 2015
 • Förändringar i startstöd och investeringsstöd
 • ”Studierna gav mersmak”
 • Optima Lannäslund – En skola med framtidstro
 • Fördjupade yrkeskunskaper viktiga i arbetslivet
 • Ekohusdjursdagar 30.3. och 14.4.2015
 • NY PERIOD MED NYA REGLER! Stödinfon våren 2015
 • Bokföringssällskapetbetjänar nu även i Bennäs
 • Streckkodsburkar ger mervärde!
 • Mjölkföretagardagar och Grovfoderkonferens i Umeå
 • Spruttester 2015
 • Hög andel klöver i ensilaget
 • Dräktighetsanalys från produktionsuppföljningsproven
 • Fårfarmare på studiebesök
 • Ersättning för djurensvälbefinnande
 • Spridning av stallgödsel – var, när, hur, varför
 • Förändringar med växtskyddet av frilandsgrönsaker
 • Koll på bygget
 • Hur påverkas ekogården av stödförändringarna 2015?
 • Ekodag inför stödförändringarna 2015, 18.3.2015
 • Saneringsgrödor i växtföljden
 • Miljöavtalen – skötsel av jordbruksnaturens biologiska mångfald och landskapet
 • Nyckeltal till nytta i produktionsstyrningen på mjölkgårdar
 • Ensilagekvaliteten år 2014

Innehåller bland annat följande:

 • Nya 100-tonnare i Österbotten
 • Presentation av Koll på bygget och Klimatsmart odling
 • Grundtorrläggning
 • Mjölkkornas fertilitet
 • Produktionsuppföljningen kommer att ändras – Vad ändrar?
 • Sanering av tankrumsgolv
 • God omsorg om kalvarna också på stora mjölkgårdar
 • Investeringsteamen hjälper dig att planera rätt
 • Ventilation är en viktig del i stallmiljön
 • Dags för ny programperion
 • WebWisu och MobiWisu
 • Hybridrågen växer
 • Valldemorutor i Bennäs och Grannabba
 • Neuvo 2020
 • Gödsling med rötrester
 • Förändringar i ekogårdens stödpalett
 • Smart klimat- en rådgivares reflektioner
 • Bilder från KoneAgria-mässan 2014
 • Sortobservationsförsök i ekospannmål

Innehåller bland annat följande:

 • Från ungdjur till hållbar mjölkko
 • Höstraps på gång i Österbotten!
 • Hjärtbladsmärket 25 år
 • Täckdikning
 • Ettåriga betesvallar undersöktes 2013
 • Nu är det igen dags att söka till naturbruksutbildningarna
 • Skörderesultat och foderanalys från ekoblandgrödor i Österbotten
 • Lantbrukare producerar mer specialavfall
 • Höga krav på vallen
 • Nytt biogasverk började sin verksamhet i Jeppo
 • Provmjölka med streckkodsburkar
 • Förslag till nytt landsbygdsprogram
 • Utbetalningsansökan vid investeringar
 • Reklamationer inom byggande
 • Appar för lantbruk (för Android)

Innehåller bland annat följande:

 • Klimatfältdagar odlingssäsongen 2013
 • Kompletteringssådd till vall
 • När arealen inte räcker till djuren
 • Potatisodlarnas fältdagar 2013
 • Nytt regelverk för bekämpningsmedel
 • Är din produktion lönsammare än andra gårdars produktion?
 • Ekonomidatabanken
 • Peny sparar dig både tid och kapital
 • Ekologisk produktion av kalkonkött
 • Kom med och diskutera kornas fertilitet!
 • Försäljningskontrakt till bundet pris baserat på vad det kostar att producera spannmålen
 • Hybridrågens ABC
 • Observation av ekoblandgrödor sommaren 2013
 • Arbetsinstruktioner effektiverar dagligt arbete i ladugården
 • Arbetssäkerhetsaspekter vid byggande
 • Första Hjälpen-kunskap

Innehåller bland annat följande:

 • Farmari lantbruksutställningen i Seinäjoki blir stor
 • 25 år ekorådgivning
 • Uppdatering av affärsplanen
 • Förändrad marknad skapar behov av nya verksamheter inom slakt och köttförädling
 • Sök till naturbruksutbildningar
 • Intäktsprognosen förutser vad som händer i ladugården
 • Ny teknik för mjölkprovtagning
 • Bra flis är torr, ren och närproducerad
 • Samodling med ärt och spannmål
 • Sortblandningar – inte enbart för eko!
 • GROPEN – lär känna din jord
 • Matens klimatpåverkan – beräkningen standardiserad i Finland
 • Entreprenadkontraktets betydelse vid byggande
 • Teoretiska och praktiska solenergimöjligheter
 • Aktuellt gällande växtskydd 2013
 • Olika typer av sprutmunstycken
 • Ekorutan
 • Stor variation i vallfoderensilagets proteinhalt – men sjunkande trend oroar mera
 • Är det lönsamt att täcka flytgödselbrunnen?
 • Jobba ergonomiskt och må bättre