VASA

Handelsesplanaden 16 D
65100 Vasa

BENNÄS

Mjölvägen 2
68910 BENNÄS

NÄRPES

Vasavägen 41
64200 NÄRPES

Våra projekt

Ekomjölk

I augusti 2019 startade ett 3-årigt utvecklingsprojekt för ekomjölkproduktionen. ProAgria Etelä-Pohjanmaa och Österbottens Svenska Lantbrukssällskap drar det här projektet tillsammans i svenska och finska Österbotten.

Projektet är riktat till alla ekomjölkproducenter i hela området samt för alla som vill veta mer om  ekomjölkproduktion.

Målsättning

Projektets målsättning är att utveckla ekomjölkproduktionen i Österbottens och Etelä-Pohjanmaas område. Målsättningen är att förbättra ekomjölkgårdarnas konkurrenskraft genom att höja skörde- och produktionsnivån, optimera produktionskostnaderna, förbättra styrningen av helheten på gården och öka samarbetet mellan ekoväxtodlings- och ekomjölkgårdar. Målsättningen är också att öka kontakten och samarbete mellan svenska och finska producenter i området.

Projektets verksamhet

Man har möjlighet att delta i smågrupper, där man får t.ex. ta del av lyckade produktionsmetoder samt diskuterar produktionskostnader. Målet är att få ihop grupper i svenska Österbotten. En del av smågrupperna och träffarna kan också ordnas tillsammans med grupperna på Etelä-Pohjanmaas område. I smågruppen är 5-8 producenter per grupp och gruppen träffas fyra gånger under året, varav en träff genomförs som en fältträff. Smågruppsverksamheten fortsätter under hela projektets gång.

Projektet ordnar dessutom temadagar, där man tar fasta på olika ekorelaterade frågor. I projektet kommer också inhemska och utländska studieresor att ordnas. Under växtsäsongen finns möjlighet att delta i en fältträff. Årligen ordnas även ett ekomjölkseminarium.

Kontaktpersoner

Projektledare är Tiina Peltonen från ProAgria Etelä-Pohjanmaa. Hennes kontaktuppgifter är tfn. 044-481 1309 och tiina.peltonen@proagria.fi.

Kontaktpersoner vid ProAgria Lantbrukssällskapet är mjölkgårdsrådgivare Asta Himmanen, 050 412 2168, asta.himmanen@proagria.fi samt ekorådgivare Ulrika Wikman, 050 585 2305, ulrika.wikman@proagria.fi