VASA

Handelsesplanaden 16 D
65100 Vasa

BENNÄS

Mjölvägen 2
68910 BENNÄS

NÄRPES

Vasavägen 41
64200 NÄRPES

Tjänstehelheter

Ekologisk rådgivning

Funderar du på gårdens växtnäringsförsörjning eller ogrässtrategi? Visste du att det finns ett helt team med ekorådgivare på lantbrukssällskapet som kan hjälpa dig!

Du får tillsammans med ekorådgivaren planera odlingen för din gård och dina förutsättningar. Vi gör upp de olika dokumenten som behövs på ekogården exempelvis:

  • Ekoplan
  • Växtskyddsplan
  • Växtföljdsplan
  • Odlings- och gödselplan för säsongen
  • Skiftesvisbokföring och lagerbokföring

Inför ekogranskning

Inför ekogranskningen kan vi gå igenom dokumentationen. Vi kontrollerar att du har allt som behövs, ger dig goda tips på hur du kan förenkla och kommer med konkreta råd hur du alltid håller dina anteckningar uppdaterade. 

Om du har en fungerande dokumentering som är samlade på ett ställe och lätta att tolka så kommer också ekogranskningen att fungera smidigare. Ekogranskningen faktureras för varje påbörjad timme så det kommer att löna sig också rent ekonomiskt att ha alla dokument framme och i ordning.

Våra ekorådgivare

Ulrika Wikman

Ulrika Wikman

Ekoväxtodlingsrådgivare

Vasa
Jenny Sundkvist

Jenny Sundkvist

Växtodlingsrådgivare

Bennäs
Anders Salo

Anders Salo

Växtodlingsrådgivare

Bennäs