VASA

Handelsesplanaden 16 D
65100 Vasa

BENNÄS

Mjölvägen 2
68910 BENNÄS

NÄRPES

Vasavägen 41
64200 NÄRPES

Våra projekt

Farmer Time Finland

Farmer Time Finland i Österbottens huvudsyfte är att öka barn och ungas kunskap om finländskt jordbruk och livmedlens ursprung. 

Projektägare: Österbottens Svenska Lantbrukssällskap

Projekttid: 1.10.2023 – 31.12.2025

Finansiering: Projektet medfinansieras av Europeiska Unionen via Aktion Österbotten och NTM-centralen i Österbotten

Projektets syften

Projektets syften är:

  • Lyfta fram primärproduktionens centrala del i både bioekonomi, cirkulär ekonomi och naturens mångfald på ett mångsidigt och tvärvetenskapligt sätt
  • Öka deltagarnas kunnande om livsmedelsproduktionens försörjningsberedskap genom bättre kännedom om vår inhemsk matproduktionen och om producenter
  • Främja intresset för primärnäringarna bland barn och unga som är morgondagens konsumenter, beslutsfattare och forskare
  • Förmedla information om det finländska livsmedelssystemet, bioekonomin och främja förståelsen för primärproducentens vardag
  • Främja kunskapen om Österbottens livsmedelsproduktion och lyfta fram den Österbottniska producenten

Projektets verksamhet

Direkta möten mellan producent och konsument

Anmäl dig redan idag på farmertime.fi

Aktiv informationsförmedling via farmertime.fi, sociala medier, nyhetsbrev och YouTube

Nätverkande med nuvarande och kommande Farmer Time aktörer, både nationellt och internationellt. 

Handbok för hur man kan implementerar Farmer Time i undervisningen i olika stadier och läroämnen. 

Farmer Time pilot 2020 - 2023

Farmer Time Finlands pilotprojekt genomfördes 1.3.2020 – 31.3.2023 i Österbotten. Farmer Time som koncept fick ett fint mottagande och tack vare internationella och inhemska samarbeten ser vi många utvecklingsmöjligheter i den fortsatta verksamheten.