VASA

Handelsesplanaden 16 D
65100 Vasa

BENNÄS

Mjölvägen 2
68910 BENNÄS

NÄRPES

Vasavägen 41
64200 NÄRPES

Våra projekt

Koll på bygget

Projektet Koll på bygget är ett näringsinriktat utvecklingsprojekt inom Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlands Finland.

I och med att storleken på lantbruksföreragens byggprojekt har vuxit behövs det allt mera kunskap om projektledning och projektkoordinering. Inom projektet Koll på bygget skapas goda modeller för projektledning vid större byggnadsinvesteringar på lantbruk och trädgårdsföretag.

Kurser och seminarier ordnas för lantbrukare, växthus- och potatisproducenter och rådgivare kring planering och ledning av större byggprojekt inom lantbruk. Därtill ordnas studiebesök, fältträffar och studieresor. Individuell handledning ges i mindre omfattning åt lantbrukare med konkreta byggplaner. Oavsett om investeringen berör husdjurs-, växtodlings- eller trädgårdssektorn, kan vi specifikt för ditt landsbygdsföretag bygga upp ett team bestående av rådgivare från ekonomisektorn och den aktuella produktionssektorn.

Projektägare är Österbottens Svenska Lantbrukssällskap r.f.

Projektledare fr.o.m. 1.11.2014 är Margareta Slotte.

Projektet avslutades 28.2.2015. Vi tackar alla deltagare och samarbetsparter.