VASA

Handelsesplanaden 16 D
65100 Vasa

BENNÄS

Mjölvägen 2
68910 BENNÄS

NÄRPES

Vasavägen 41
64200 NÄRPES

Våra projekt

Ansvarsfull matproduktion i Österbotten

Projektet utvecklar förnyelsebar energirådgivning i Österbotten samt utreder alternativ till torv som strö och växtunderlag. Under projekttiden blir även Österbotten en central del av torvklustret i Mellersta och Södra Österbotten.

Projekttid: 1.1.2024 – 31.12.2025

Projektägare: Österbottens Svenska Lantbrukssällskap r.f.

Projektets mål

Österbotten blir en del av torkluster

Inom landskapen Södra och Mellersta Österbotten bildades under våren 2023 ett torvkluster med följande mål: ”Turvemaiden kestävän käytön osaamisklusteri 2023 – 2027”.  ProAgria Lantbrukssällskapet blir under projekttiden en aktiv part i detta torvkluster

Alternativ till torv som strö i djurproduktion i Österbotten

En stor del strö som används inom djurproduktionen i Österbotten idag är baserat på torv. Under projekttiden utreds alternativ och en kartläggning över torvanvändning idag görs.

Alternativ till torv som växtunderlag

Idag används torv som växtunderlag i växthus, för skogsplantor och i plantskolor. Torv i sig är ett mycket lämpligt växtunderlag på grund av dess egenskaper (bl.a. fuktbindande, sjukdomsfritt och inhemskt). Kunskap behövs dock om i vilken utsträckning torv används vid odling av olika grödor samt nätverkande inom branschen för att kunna finna nya lösningar till användningen av torv.

Förnyelsebar energiproduktion på gårdsnivå

Som en naturlig del av energiklustret och ett landskap med en stark livsmedelsproduktion behövs energirådgivning specifikt riktad till primärproducenter i Österbotten. Att en av Österbottens centrala näringsgrenar ligger i framkant med förnyelsebar produktion är till nytta både på gårds- som samhällsnivå.

Offentlig beskrivning av projektet

Projektteam

Projektledare
Madelene Häggblom
madelene.haggblom@proagria.fi
050 301 6980

Energirådgivare
Patrik Majabacka
patrik.majabacka@proagria.fi
050 412 2168

Växtodlingsrådgivare
Margareta Slotte
margareta.slotte@proagria.fi
050 412 7627