VASA

Handelsesplanaden 16 D
65100 Vasa

BENNÄS

Mjölvägen 2
68910 BENNÄS

NÄRPES

Vasavägen 41
64200 NÄRPES

Våra projekt

Österbotten på Tallriken!

Österbotten på Tallrikens mål är att genom informationsförmedling skapa ett kunskapscenter där livsmedelsproducenter, livsmedelsförädlare och -företagare, experter inom företagande, marknadsföring och produktion tillsammans kan utveckla, utvecklas, samarbeta, nätverkande, sparra och växa till. Genom ett kunskapscenter förstärks primärproduktionens och livsmedelsbranschens roll och betydelse i den lokala försörjningsberedskapen. 

Projekttid: 1.10.2022 – 31.12.2024

Projektägare: ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap

Finansieras av: Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling, NTM-centralen i Österbotten

Österbotten på tallrikens brändnamn är Kvarken Plate. På sidan kvarkenplate.fi hittar du information om projektets aktiviteter, gårdsbutikskartan och annan väsentlig information som berör verksamheten. 

Kvarken Plate finns översatt till tre språk:

Projektets målsättningar

Producenter

Nya kanaler att sälja och marknadsföra sina produkter.

Livsmedelsföretagare

Ökad kunskap om marknadsföring, starkare nätverk och ökad kundkrets.

Konsumenter

Ökad kännedom om närmat och landsbygden.

Vidareutveckling av gårdsbutikskartan

Efter avslutad projekttid

Projektet Österbotten på tallriken! bidrar till uppbyggandet av ett kunskapscenter där
livsmedelsproducenter, livsmedelsförädlare och -företagare, experter inom företagande, marknadsföring och produktion möts dagligen. Projektet bidrar även till ett ökat kunnande om den lokala matproduktionen och kännedom om de lokala producenterna bland de österbottniska kommuninvånarna.

Utöver att projektet vill lyfta fram de lokala producenter, som aktivt jobbar för att producera vår mat, vill projektet lyfta fram betydelsen av både inhemsk och lokal matproduktion ur en beredskapssynvinkel.

Händelser under projekttiden

13.2.2023 Smakernas Österbotten Ett seminarium om gårdsbutiker och närmat
Läs mera i vårt pressmeddelande och på Dynamos hemsida. 

30.5.2023 Pressinfo på Annagården i Pensala, Nykarleby. Läs mer här. 

Boosta ditt livsmedelsföretag!

Kom med på inspirerande workshops kring marknadsföring och försäljning på nätet. Yrkeshögskolan Novia och ProAgria Lantbrukssällskapet ordnar workshops för företagare inom småskalig livsmedelsproduktion och livsmedelsförädling. Anmäl dig senast 29.9.2023 via denna länk

Workshop #1 Sociala medier
Torsdag 12.10.2023 kl. 9-12, Yrkeshögskolan Novia, Vasa

Workshop #2 Mat- och produktfotografering
Torsdag 26.10.2023 kl. 9-12, Yrkeshögskolan Novia, Vasa

Workshop #3 Branding
Torsdag 9.11.2023 kl. 9-12, Yrkeshögskolan Novia, Vasa

Workshop #4 Digitala verktyg
Torsdag 23.11.2023 kl. 9-12, Yrkeshögskolan Novia, Vasa

Mera information om utbildningstillfällena hittar du på KvarkenPlates hemsida

Projektteamet

Harriet Sundholm

Projektledare, 050 476 7171 harriet.sundholm@proagria.fi

Victoria Vikstrand

Informatör, 050 418 9210 victoria.vikstrand@lantbrukssallskapet.fi

Mats Sabel

Sakkunnig, 046 9229059 mats.sabel@lantbrukssallskapet.fi

Workshopserie: Boosta ditt livsmedelsföretag

Boosta ditt livsmedelsföretag! Kom med på inspirerande workshops kring marknadsföring och försäljning på nätet. Yrkeshögskolan Novia och ProAgria Lantbrukssällskapet ordnar workshops för företagare inom småskalig

Read More »