VASA

Handelsesplanaden 16 D
65100 Vasa

BENNÄS

Mjölvägen 2
68910 BENNÄS

NÄRPES

Vasavägen 41
64200 NÄRPES

Våra projekt

Österbotten på Tallriken!

Österbotten på Tallrikens mål är att genom informationsförmedling skapa ett kunskapscenter där livsmedelsproducenter, livsmedelsförädlare och -företagare, experter inom företagande, marknadsföring och produktion tillsammans kan utveckla, utvecklas, samarbeta, nätverkande, sparra och växa till. Genom ett kunskapscenter förstärks primärproduktionens och livsmedelsbranschens roll och betydelse i den lokala försörjningsberedskapen. 

Projekttid: 1.10.2022 – 31.12.2024

Projektets målsättningar

Producenter

Nya kanaler att sälja och marknadsföra sina produkter.

Livsmedelsföretagare

Ökad kunskap om marknadsföring, starkare nätverk och ökad kundkrets.

Konsumenter

Ökad kännedom om närmat och landsbygden.

Vidareutveckling av gårdsbutikskartan

Efter avslutad projekttid

Projektet Österbotten på tallriken! bidrar till uppbyggandet av ett kunskapscenter där
livsmedelsproducenter, livsmedelsförädlare och -företagare, experter inom företagande, marknadsföring och produktion möts dagligen. Projektet bidrar även till ett ökat kunnande om den lokala matproduktionen och kännedom om de lokala producenterna bland de österbottniska kommuninvånarna.

Utöver att projektet vill lyfta fram de lokala producenter, som aktivt jobbar för att producera vår mat, vill projektet lyfta fram betydelsen av både inhemsk och lokal matproduktion ur en beredskapssynvinkel.

Händelser under projekttiden

13.2.2023 Smakernas Österbotten Ett seminarium om gårdsbutiker och närmat
Läs mera i vårt pressmeddelande och på Dynamos hemsida. 

Projektteamet

Harriet Sundholm

Projektledare, 050 476 7171 harriet.sundholm@proagria.fi

Victoria Vikstrand

Informatör, 050 418 9210 victoria.vikstrand@lantbrukssallskapet.fi