VASA

Handelsesplanaden 16 D
65100 Vasa

BENNÄS

Mjölvägen 2
68910 BENNÄS

NÄRPES

Vasavägen 41
64200 NÄRPES

Tjänstehelheter

Trädgård

Österbotten är ett viktigt område både nationellt och internationellt vad gäller trädgårdsproduktionen. Trädgårdsproduktionen håller en hög nivå både kunskapsmässigt och tekniskt.

ProAgria Lantbrukssällskapet har ett nära samarbete med olika aktörer inom trädgårdsnäringen och forskningen. Det ger oss goda kunskaper och ett bredd nätverk att utveckla och medverka inom trädgårdsbranschen.

Vi har en specialiserad rådgivare på trädgårdsproduktion.

Kaisa Haga

Kaisa Haga

Trädgårdsrådgivare

Närpes