VASA

Handelsesplanaden 16 D
65100 Vasa

BENNÄS

Mjölvägen 2
68910 BENNÄS

NÄRPES

Vasavägen 41
64200 NÄRPES

Våra projekt

Greppa vattnet i Österbotten

Projektet Greppa Vattnet i Österbotten mål är att förbättra potentialen för lönsamhet inom jordbruket.

Målet uppnås genom att öka tillgången på information för genomförandet av torrläggningsprojekt samt skötsel av dikningssammanslutningar. Att presentera nya lösningar och möjligheter, samt att öka samarbetet mellan skog och markägare vid hantering av avrinningsvatten i Österbotten.

Otillräckligt underhåll av utfallsdiken leder till igenslamning och ökad växtlighet, vilket försämrar dikets dräneringsförmåga. Utfallsdiken med en otillräcklig dräneringsförmåga orsakar i sin tur problem vid markanvändning i form av markpackning och skördeförluster. Även ökad ytavrinning samt högre näringsbelastning på vattendrag är negativa följder av otillräcklig dränering.

I Finland finns det mer än 1,8 milj. km utfallsdiken, och dikningssammanslutningar är ansvariga för underhållet av nästan alla dessa. Det uppskattas att det finns ca 20 000 – 25 000 dikningssammanslutningar i vårt land, varav ca 700 ligger i Österbotten.

I en dikningssammanslutning som har varit inaktiv under en längre tid kan det vara svårt att på egen hand starta upp verksamheten, och inleda skötselåtgärder av utfallsdiken. Projektet Greppa Vattnet i Österbotten har som strategi att hjälpa dessa dikningssammanslutningar återuppta sin verksamhet, genom att ordna informationstillfällen, workshoppar, demodagar och genom utskrifter.

Inspelade informationstillfällen

Nedan finns länk till videor från informationstillfällen om underbevattning.

Aktuellt

Greppa vattnet i Österbotten projektet har varit på studieresa till Åland, för att få mer information om bevattning. Läs mer om resan här!

Klimatseminarie Anpassning NU den 18.1.2022

Hur trygga matproduktionen i Österbotten då klimatet förändras?

Plats: Campus Kungsgården, Auditoriet, Kungsgårdsvägen 30 A Vasa samt via livestream (ingen bandning).
Datum: Tisdagen den 18 januari 2022 kl 9:30 – 15:30

Programblad

Seminariet är gratis för deltagarna

Anmälan via www.eduya.fi senast 10.1

Seminariet arrangeras i samarbete mellan projekten Greppa vattnet i Österbotten,
Carbon Action Svenskfinland, KursGården 20+, Boden Live samt ÖSP

Projektägare är ProAgria, Österbottens Svenska Lantbrukssällskapet r.f.

Projektet förverkligas på svenska.

Kontaktpersoner
Mattis Nysand
Tel nr: 0503422797
Epost: mattis.nysand@proagria.fi

Jenny Sundkvist
Tel nr: 050-5670228
Epost: jenny.sundkvist@proagria.fi