VASA

Handelsesplanaden 16 D
65100 Vasa

BENNÄS

Mjölvägen 2
68910 BENNÄS

NÄRPES

Vasavägen 41
64200 NÄRPES

Tjänstehelheter

Företags- och ekonomirådgivning

Ekonomirådgivarna finns till för dig! Vi ger ekonomirådgivning inom alla produktionsgrenar och olika företagsformer. Att beakta ekonomin i sin verksamhet är en förutsättning för planering, utveckling och ett lönsamt företagande.  

Helhetslösningar

Vi utgår från din gårds förutsättningar och behov. Vårt mål är att alltid erbjuda gårdsanpassad rådgivning med en helhetssyn på din gård.

Mångsidigt

Vi erbjuder dig ett mångsidigt tjänstepaket med allt vad ditt företag kan tänkas behöva. Allt från bolagiseringsdiskussioner och ekonomiplanering till olika analyser, kartläggningar och ansökningar.

Gårdsteam

Känner du att en enskild rådgivare inte kan erbjuda det som just ditt företag behöver? Vi kan då bilda ett team med rådgivare från olika sektorer som matchas med det behov som just du har!.Tveka inte att ta kontakt så diskuterar vi vidare!

Bolagisering

Funderar du på att grunda ett aktiebolag eller byta bolagsform? Vi erbjuder rådgivning om bolagisering och analyserar vilket alternativ som bäst passar ditt företag. Vi kan göra individuella utredningar om det löns för din gård att bolagisera. Vi står också till tjänst med grundandet av aktiebolag samt utför helhetsbolagiseringar och uppgörande av förhandsbesked till skattemyndigheterna.

En lyckad bolagisering kräver både god planering och tid. Ett förhandsbesked kan ta upp till sex (6) månader och en bolagsregistrering 1 – 2 månader. Det innebär att det inte går att bolagisera sitt lantbruk över en natt.

Funderar du på bolagisering, tveka inte att ta kontakt!

Anne Sigg

Anne Sigg

Sektoransvarig företagsledning

Närpes

Ekonomiplanering

Ekonomiplan

Gårdens ekonomiplan är en långsiktig ekonomisk plan där man beräknar hur ekonomin kommer att utvecklas vid olika antaganden. I ekonomiplanen tas det i beaktande investeringar, lån, beräknade intäkter och kostnader samt skatter.

Affärsplan

Vid uppgörande av gårdens affärsplan tas siffrorna från ekonomiplanen i beaktande. Därutöver antecknar man noggrant ner bakgrundsfakta, målsättningar, resultat och analyser. Affärsplanen, plus tillhörande kalkyler, behövs ofta när man ansöker om investeringsstöd från NTM-centralen.

Fastighetsförmedling

Lantbrukssällskapet är delägare i ProAgrias gemensamma fastighetsförmedlingsbolag, ProAgria Fastighetsförmedling Ab. Vi är specialiserade på lantbruksfastigheter och har både kontakter och erfarenhet av fastighetsförmedling.  

Vår rådgivare William Berts är auktoriserad fastighetsmäklare i svenska Österbotten.

Mer info på lantbruksfastigheter.fi  

Generationsväxling

En generationsväxling på ett företag är ofta en komplex fråga. Det finns många faktorer som ska beaktas både från övertagarens, överlåtarens och eventuella syskons sida. För en lyckad generationsväxling är det skäl att börja förbereda sig redan flera år före den tilltänkta generationsväxlingen är tänkt att äga rum. På så vis garanterar man en tillräcklig tid för att förverkliga en lyckad generationsväxling.

Det finns många frågor att beakta vid en generationsväxling, bl.a.

  • Vem ska fortsätta?
  • Hur beaktas syskon?
  • Köpesumma eller gåva
  • Finansiering och stöd
  • Beskattning
  • Boende
  • Övertagarens utbildning

I planeringen av generationsväxlingen tas alla inblandades möjligheter och rättigheter i beaktande. Vi hjälper dig från när generationsväxlingen bara är en tanke till att affärsplanen ska göras upp i samband med ansökan om startstöd!

SLF:s generationsväxlingsprojekt

Maria Mannström-Ahlskog

Maria Mannström-Ahlskog

Ekonomirådgivare

Bennäs

 

Kassabudgetering

Vill du har hjälp med att förbättra likviditeten på din gård? Eller behöver du ett verktyg för att lättare kunna planera så att pengarna räcker till under hela året? Då kan kassabudgetering vara något för dig!

Kassabudgeten kan göras upp på det sätt som passar just ditt företag. Vi kan göra upp kassabudgeten per månad, kvartal eller år. Kassabudgeten är ett verktyg där man enkelt kan se när under året där likviditeten eventuellt är svagare. Genom noggrann budgetering minskar behovet av dyra kortfristiga lån.

Resultatanalys

I en resultatanalys ser vi över gårdens lönsamhet och skuldsättning efter ett avslutat bokföringsår. Resultatanalysen ger dig kunskap om ditt företags ekonomiska läge. Ekonomirådgivarna ger i samband med analysen råd kring den ekonomiska situationen och jämför resultaten med företag med liknande produktionsinriktning och storlek.

Vi finns till för dig – tveka inte att kontakta någon av våra rådgivare!

Investeringskartläggning

Går du i investeringstankar? Eller funderar du på hur din gård ser ut om tio år? Vi kan hjälpa dig i processen och analysera just din gårds förutsättningar för en kommande investering!

Genom en grundläggande analys som innefattar både en ekonomikalkyl och investeringens ekonomiska nytta ger vi dig och din gård förutsättningar för att kunna ta välgrundade beslut. Vid behov kan vi också ta hjälp av en rådgivare från en annan sektor för att bättre kunna gå igenom vilka praktiska förutsättningar som finns på din gård för den planerade investeringen.

Kontakta gärna våra ekonomirådgivare så diskuterar vi vidare!

Hyrrä-ansökan

Hyrrä är den tjänst som används när man ansöker om bl.a. investeringsstöd, företagsstöd och startstöd. Ifall du vill ha hjälp med ansökan i Hyrrä står vi till tjänst!

Anna Högback

Anna Högback

Bokföring

Närpes, Vasa

Lönsamhetsbokföring

Vill du göra en grundligare analys av hela gårdens ekonomiska resultat? Önskar du bättre underlägg för ekonomisk planering i ditt företag? Då är lönsamhetsbokföringen något för dig!

Lantbrukssällskapet hjälper till med insamlingen och tolkningen av resultatet för din gård. Själva uträkningarna görs i samarbete med Naturresursinstitutet LUKE, som också tar del av resultaten och utnyttjar dem för forskning.

Lönsamhetsbokföringen är helt gratis och du deltar så länge du vill.

Förutom att själva deltagandet är kostnadsfritt får du årligen tillgång till kalkyler och nyckeltal för just din gård.

Ifall du vill ha en djupare analys av gårdens resultat från lönsamhetsbokföringen står våra ekonomirådgivare gärna till tjänst.

Skattebokföring- och deklaration

Vi hjälper dig med lantbrukets skattebokföringar och -deklarationer. I huvudsak sker detta genom Bokföringssällskapet i Finland Ab där ÖSL är delägare. Själva arbetet utförs av våra bokförare och delvis av ekonomirådgivarna . Mottagningspunkter för bokföringsmaterial finns i Bennäs, Vasa och Närpes.