VASA

Handelsesplanaden 16 D
65100 Vasa

BENNÄS

Mjölvägen 2
68910 BENNÄS

NÄRPES

Vasavägen 41
64200 NÄRPES

Våra projekt

Ihme Framme

Framme-projektet är ett gemensamt projekt mellan ProAgria Lantbrukssällskapet, ProAgria Etelä-Pohjanmaa och ProAgria Keskusten Liitto. Projektets centrala tema är personalledning inom primärnäringarna. Målgruppen är företagare som i dagsläget har anställda, funderar på att anställa någon eller är intresserade av att utveckla sitt eget ledarskap.

Projekttiden är 1.11.2021 – 31.12.2024.

Verksamhet inom projektet

Virtuella caféträffar

Virtuella caféträffar hålls en gång varje månad kl. 14 – 14.30. Varannan månad är caféträffarna på svenska och varannan gång på finska.

Följande caféträffar har ordnats:

10.2.2022 Information om IHME-FRAMME projektet
17.3.2022 Introduktion av nyanställda
12.5.2022 Välmående i arbetet
25.8.2022 Landsbygdens arbetsgivareförbund
27.10.2022 Ledarskap
15.12.2022 Arbetshandledning
23.2.2023 Säsongsrekrytering

Kommande café
28.9.2023
28.11.2023

Coachingtillfällen

Under coachingtillfällena träffas vi i en mindre grupp där ett aktuellt tema diskuteras. Temat kan vara t.ex. ledarskap, kommunikation eller konflikthantering.

Coachingtillfällen under 2023

Höstens coachingtillfällen är under planering. Mera information och program kommer senare. 

Kontaktpersoner

Harriet Sundholm
Telefon: 050 476 7121
E-post: harriet.sundholm@proagria.fi

Jessika Eklund
Telefon: 050 595 4906
E-post: jessika.eklund@proagria.fi

Anne Sigg
Telefon: 050 447 2654
E-post: anne.sigg@proagria.fi

Nyhetsinlägg

Ihme-Framme coachingtillfällen

ProAgria Lantbrukssällskapet ordnar fyra coachingtillfällen 2023 inom ramarna för Ihme-Framme projektet. Träffarna ordnas i regel dagtid på onsdagar.  Under coachingtillfällena träffas vi i en mindre

Read More »

IHME-FRAMME café 23.2.2023

IHME-FRAMME-projektets nästa virtuella café hålls via Teams torsdagen 23.2.2023 kl. 14 – 14.30. Temat är rekrytering av säsongsarbetskraft. Deltar gör sakkunnig Tomas Ede från AN-byrån

Read More »

Tema: arbetshandledning 15.12 kl. 14

Varmt välkommen med på IHME-FRAMME projektets nästa virtuella café. Vi träffas torsdagen 15.12.2022 kl. 14 – 14.30 via Teams. Temat för träffen är arbetshandledning. Medverkande

Read More »

Nya inlägg på ProAgrias trädgårdsblogg

Vår takorganisation Svenska Lantbrukssällskapens Förbund (SLF) publicerar regelbundet de svenskspråkiga inläggen i ProAgrias trädgårdsblogg ”I trädgårdsföretagarens stövlar – Puutarhayrittäjän saappaissa”. Här finns länk till de senaste inläggen

Read More »