VASA

Handelsesplanaden 16 D
65100 Vasa

BENNÄS

Mjölvägen 2
68910 BENNÄS

NÄRPES

Vasavägen 41
64200 NÄRPES

Jordbrukets klimatåtgärder och roll i försörjningsberedskapen

Jordbrukets klimatåtgärder och roll i försörjningsberedskapen – på god väg i den gröna omställningen och livsmedelssäkerheten

På SuomiAreena 2023 i Björneborg startar vi en diskussion om det aktuella ämnet ”För landsbygden – klimatåtgärder och försörjningstrygghet i praktiken”. I diskussionen kommer vi att fundera över hur man kan föra de åtgärder som redan görs inom lantbruket till en gemensam diskussion och hur man väcka intresse hos konsumenterna för av gårdens vardag och driftsätt. Pratar vi om samma saker med olika termer, eller pratar vi förbi varandra? Det är för samhället betydelsefullt att den finländska livsmedelsproduktionen är ansvarsfull och effektiv och fungerar både i vardag och i krissituationer.

Diskussionen om ämnet kommer att äga rum på Raatihuoneenpuistos-scenen i Björneborg onsdagen den 28 juni 2023, kl. 18.00 – 18.45. Diskussionen kan följas antingen på plats eller via live-streaming på MTV3:s Katsomo.

Scendiskussionen kommer att ha en mångsidig panel som erbjuder flera olika synvinklar. I panelen sitter riksdagsledamot och ordförande i jord- och skogsbruksutskottet Ritva Elomaa, Europaparlamentariker Elsi Katainen, jordbruksföretagare Ellen Rydbeck från Suontaa Gård i Hattula, YLE:s nyhets- och aktualitetschef och chefredaktör Jouko Jokinen och direktör Meira-Pia Lohiluoma från ProAgria Lantbrukssällskapet. Programmet kommer att modereras av Suvi Anttila och Harri Mäkivuokko från ProAgria. Här hittar du programmet som en del av SuomiAreenas mångsidiga program

Viktigt att diskutera om jordbrukets klimatåtgärder

Jordbruket har en betydande roll i klimatförändringen eftersom det är den enda sektorn som kan binda kol. Kol binds som en del av växternas fotosyntes, och det sker både på åkrar och i skogar. Hur åkrar odlar och skogar sköts spelar stor roll. Att ta hand om markens bördighet är en grundläggande jordbrukskompetens för varje jordbrukare, eftersom det är gårdarnas viktigaste tillgång. Alla vill upprätthålla bästa möjliga tillväxtförhållanden på sina åkrar och få en bra skörd, vilket medför att koldioxidavtrycket blir så litet som möjligt.

Att prata om jordbruk kan vara främmande för konsumenterna, eftersom de flesta har fjärmat sig från jordbruket och få har detaljerad kunskap om produktionsmetoder. Därför kan det vara vanligt att man i offentligheten använder sig av ord som ”radikal förändring”, ”jordbrukets snabba gröna omställning” eller ”strukturomställning av hela branschen”. Dessa perspektiv kan vara främmande för människor i branschen och beskriver jordbruk som en gammaldags verksamhet. Budskapens innehåll och syfte förstås kanske inte förstås fullt ut. Orden indikerar också att avsändaren inte har aktuell bild av hur marken odlas, vad som beaktas och hur ansvar, hållbarhet och livsmedelssäkerhet byggs upp i den vardagliga verksamheten. Det finns nu en tid och en plats för att uppnå en gemensam förståelse.

I den offentliga diskussionen spelar media en viktig roll, via den information och de perspektiv de lyfter fram och vilka frågor de lyfter. Vi förväntar oss att media har en opartisk syn och tar hänsyn till de olika perspektiv för att främja den offentliga diskussionen.

Försörjningsberedskap – självklarhet eller något att värna om

Världen vändes upp och ner efter att Ryssland attackerade Ukraina. Effekterna av detta har länge påverkat och fortsätter att påverka även Finlands försörjningstrygghet under lång tid. Den nya eran ledde till en kostnadskris inom jordbruket, där priserna på gödsel och energi steg till smärtgränsen. Förra våren ifrågasattes de till och med om det var lönsamt att odla. Försörjningstryggheten sköts väl i Finland. Det betraktas som nästan självklart, eftersom det har planerats och genomförts noggrant i förväg. Som konsumenter har vi inte behövt fundera eller reflektera över det. För jordbrukare är försörjningstrygghet en vardaglig angelägenhet i livsmedelsproduktionen. Säker och ansvarsfull mat produceras varje dag så att finländarna har mat till sina matbord.

Försörjningsberedskap är framför allt uppskattning av finsk mat. Det är närvarande varje dag, det är genomskinlighet i livsmedelsproduktionen, information om produktionsmetoder, försäkran om ansvar. Vi tänker sällan på detta som konsumenter, men det kan vara värt att stanna upp och reflektera över det.