VASA

Handelsesplanaden 16 D
65100 Vasa

BENNÄS

Mjölvägen 2
68910 BENNÄS

NÄRPES

Vasavägen 41
64200 NÄRPES

Våra projekt

ArvoBio

Trädgårdsproduktionens kretslopp – nytt mervärde och affärsverksamhet

Målet för projektet ArvoBio är att producera ett mervärde och ny affärsverksamhet. Det görs genom att kartlägga och utveckla nya innovativa lösningar för att minska på svinnet inom trädgårdsproduktionen samt att befrämja utnyttjande av biprodukter.

Projektet förverkligas i samarbete med Hämeen ammattikorkeakoulu, LUKE och ProAgria Lantbrukssällskapet under tiden 1.12.2015-30.11.2018.

Läs mera om aktuella saker inom projektet: hamk.fi/ArvoBio