VASA

Handelsesplanaden 16 D
65100 Vasa

BENNÄS

Mjölvägen 2
68910 BENNÄS

NÄRPES

Vasavägen 41
64200 NÄRPES

Våra projekt

Klimatsmart odling

Projektet Klimatsmart odling är ett informationsförmedlingsprojekt som finansieras av Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland 2007-2013. Projektet skall sammanställa information om klimatsmart odling och informera om det till målgruppen, som är jordbrukare, andra rådgivare och övriga aktörer inom jordbrukssektorn.

En klimatsmart odling är en odling som minskar på avgången av växthusgaser (bl.a. koldioxid, metan och lustgas), och ökar mängden inlagrat kol. Utsläppen i jordbruket kommer t.ex. från transporter, uppvärmning, idisslare, kvävegödsling och odling av mull- och torvmarker.

Den nya kunskap om klimatsmart odling, som växtodlingsrådgivarna får, delges vidare till jordbrukarna vid olika tillfällen såsom fältträffar, gruppdiskussioner och föredrag samt via skriftliga framställningar. Även studieresor för projektets målgrupp arrangeras.

Projektägare är Österbottens Svenska Lantbrukssällskap r.f.

Projektledare är Jan-Erik Back

Projektet avslutades 30.12.2014.