Tema: arbetshandledning 15.12 kl. 14

Varmt välkommen med på IHME-FRAMME projektets nästa virtuella café.

Vi träffas torsdagen 15.12.2022 kl. 14 – 14.30 via Teams. Temat för träffen är arbetshandledning. Medverkande i träffen är IHME-FRAMME-teamet och arbetshandledare Sarah Storm.

Anmäl dig via denna länk.