VASA

Handelsesplanaden 16 D
65100 Vasa

BENNÄS

Mjölvägen 2
68910 BENNÄS

NÄRPES

Vasavägen 41
64200 NÄRPES

Välkommen på betesträffar

Projektet Allatiders Mjölk ordnar:

Betesträffar

Med fokus på betesdrift för alla djurgrupper.

Välkomna på studiebesök till gårdar med betesdrift! Kom med och lyssna på korta föredrag, diskutera och utbyt erfarenheter om betesdriftens möjligheter och utmaningar!

Närpes: Onsdag 16.8.2023 kl.10:00-12:00

Hos JMK Milkhouse, Bäcklidvägen 308, PJELAX

Tvåspråkigt tillfälle.

Jussi och Linda bedriver ekologisk mjölkproduktion och har lång erfarenhet av betesdrift för alla djurgrupper, totalt drygt 140 djur. De har satsat på effektivt rotationsbete med ca 25 ha bete i 18 st fållor. Gården har satsat på beten anpassade för de olika djurgruppernas näringsbehov, samt byggt ut vattennätet till betena.

 

Pedersöre: Onsdag 23.8.2023 kl.10:00-12:00

Start hos Andreas Åman, Dalabackavägen 32, ÅVIST

Sedan vid William Lönnkvist, Dalabackavägen 184, MARKBY

Andreas har robotmjölkning och erfarenhet av betesdrift både före och efter robotinstallation. Ingen betesport, drivgång till betet över en bäck. Han har även kvigor och sinkor på bete. William har en ny ladugård med stationsmjölkning och har tidigare erfarenhet av rotationsbete.

 

Servering. Kostnadsfritt. Ingen förhandsanmälan krävs.

Alla produktionsinriktningar inom nötsektorn välkomna!

För frågor och mera info: Jessika Eklund 0505954906 och Margareta Slotte 0504127627.

Projektet Mainio Maito – Tiders Mjölk är ett samarbete mellan Maitosuomi, ProAgria Lantbrukssällskapet, ProAgria Keski-Suomi och ProAgria Etelä-Pohjanmaa. Läs gärna mera på projekthemsidan

Växtodling
Madelene Lindqvist

Inför odlingssäsongen 2024

Eftersom vi 2023 år har påbörjat en ny stödperiod med krav på växtföljder, är det skäl att redan nu ta det i beaktande då de kommande åren planeras.

Läs mer »
Evenemang
Madelene Lindqvist

Inspirationsdag 6.3.2024

Välkommen på ett unikt tillfälle om ledarskap! Delta på en dag med intressanta föreläsningar från både Österbotten och Danmark.

Läs mer »