VASA

Handelsesplanaden 16 D
65100 Vasa

BENNÄS

Mjölvägen 2
68910 BENNÄS

NÄRPES

Vasavägen 41
64200 NÄRPES

Vi rekryterar!

Vi rekryterar en husdjursrådgivare och en ekonomirådgivare till vårt dynamiska sällskap!

Våmacidos hos mjölkkor

Våmacidos, även kallad sur våm, uppstår när våmmens pH sjunker under det normala (pH 6-7).

Välkommen på betesträffar

Projektet Allatiders Mjölk ordnar: Betesträffar Med fokus på betesdrift för alla djurgrupper. Välkomna på studiebesök till gårdar med betesdrift! Kom med och lyssna på korta föredrag, diskutera och utbyt erfarenheter om betesdriftens möjligheter och utmaningar! Närpes: Onsdag 16.8.2023 kl.10:00-12:00 Hos JMK Milkhouse, Bäcklidvägen 308, PJELAX Tvåspråkigt tillfälle. Jussi och Linda bedriver ekologisk mjölkproduktion och har lång […]

Husdjursklubbens årsmöte

Välkommen att delta på Österbottens Husdjursklubbs årsmöte på Optima Trädgårdsgatan 30 i Jakobstad, fredagen 14 april kl. 10.30. Ingen förhandsanmälan.   Program:   kl. 10.30               Föreläsning av Hanna Driscoll, Product Manager VikingHolstein,                             Sofia Österbacka, avelsrådgivare och teknisk försäljare på Faba berättar om Faba. 12.30                   Lunch              13.15        […]

Grundkurs i ekologisk odling 2023

Program15.3. Produktionsvillkor, kalkylering att lägga om till eko, ekoträdgårdsproduktion. 16.3. Markvård, näringsförsörjning, gödsling och vallodling 21.3. Växtföljdens betydelse och planering, spannmål och proteingrödor 23.3. Växtskyddet i ekologisk odling 28.3. Omläggning till eko, ekoutsäde, ekoförbindelse och –granskning, ekomarknad, informationskällor. Plats: Distans via Microsoft Teams Kursavgift: 80 €/kursdag + moms. Totalt 400 euro + moms för hela […]

EU:s djurbidrag 2023

Denna information berör nöt-, får- och getgårdar. Kom ihåg att ansöka om EU:s djurbidrag! Ansökningstiden för EU:s djurbidrag är 9.1.2023 – 24.1.2023.  Anvisning för ansökan på Livsmedelsverkets sidor.  Behöver du hjälp med ansökan? Asta eller Jessika hjälper dig gärna med ansökan! Asta Himmanen, 050-412 2168, asta.himmanen@proagria.fi Jessika Eklund, 050-595 4906, jessika.eklund@proagria.fi Länk till husdjursstödinfo 12.1.2023 Stödinfoprogrammet […]

Ansökan för att delta i Kipsi-projektet öppnas 1.6.2022

Kipsi 2.0 har kommit till Österbotten! Varför gips? Gips minskar fosforbelastningen och därmed näringsurlakningen till omkringliggande vattendrag. Gipset hjälper till att binda fosforn i åkerjord, där den bevaras i en form som är användbar för växterna. Gipset kommer från Siilinjärvi. Ansökan om avgiftsfri gipsbehandling öppnas för jordbrukare 1.6.2022. Jordbrukaren kan ansöka om gipsbehandling elektroniskt på […]