VASA

Handelsesplanaden 16 D
65100 Vasa

BENNÄS

Mjölvägen 2
68910 BENNÄS

NÄRPES

Vasavägen 41
64200 NÄRPES

Ansökan om djurstöd 2024

Ansökningstiderna för djurstöden på C-områden är enligt följande:

8.1-1.2.2024    Ersättning för djurens välbefinnande

8.1-24.1.2024  Djurbidrag (EU) – Tjurar, slaktlamm- och killingar

12.2-5.3.2024  Nordliga husdjursstödet

  • Dikor, slaktkvigor, tjurar, tackor och hongetter
  • Frikopplat stöd för svin och fjäderfä

Villkoren är i stort sett oförändrade jämfört med 2023. Fullständiga ansökningsvillkor kommer att finnas på Livsmedelsverkets hemsida om djurstöd.

Till stödet för djurens välbefinnande är följande bilagor obligatoriska:

  • Välbefinnandeplan. Samma mall som förut. Gå igenom så att den stämmer och uppdatera datum om du har ansökt om stödet förut, mallar hittas på Livsmedelsverkets hemsida Välbefinnandeplaner
  • Utfodringsplaner för alla djurgrupper
  • Grovfoderanalyser på de grovfoder som finns i planerna

Ta kontakt, så hjälper vi dig med:

  • Uppdatering av utfodringsplaner
  • Grovfoderanalyser
  • Genomgång och uppdatering av välbefinnandeplanen
  • Genomgång av villkoren för Din gård
  • Ansökan i Vipu – Asta Himmanen 050-412 2168, Jessika Eklund 050-595 4906

Läs gärna mer om husdjursrådgivarnas mångsidiga tjänster under rubriken Husdjursrådgivning

Behöver du hjälp med djurstödsansökan 2024? Kontakta en husdjursrådgivare!