Husdjursklubbens årsmöte

Välkommen att delta i Husdjursklubbens årsmöte på Optima i Jakobstad, fredagen 1 april kl. 11.00

Program:

11.00 Pernilla Mattjus och Daniel Englund berättar om sin resa i Australien 2015
12.00 Lunch
13.00 Årsmöte samt genomgång av mjölkgårdsrådgivningens verksamhet
14.00 Prisutdelning i produktions- och avelstävlingarna för 2015
15.00 Mötet avslutas