VASA

Handelsesplanaden 16 D
65100 Vasa

BENNÄS

Mjölvägen 2
68910 BENNÄS

NÄRPES

Vasavägen 41
64200 NÄRPES

Ansökan för att delta i Kipsi-projektet öppnas 1.6.2022

Kipsi 2.0 har kommit till Österbotten!

Varför gips?

Gips minskar fosforbelastningen och därmed näringsurlakningen till omkringliggande vattendrag. Gipset hjälper till att binda fosforn i åkerjord, där den bevaras i en form som är användbar för växterna. Gipset kommer från Siilinjärvi.

Ansökan om avgiftsfri gipsbehandling öppnas för jordbrukare 1.6.2022. Jordbrukaren kan ansöka om gipsbehandling elektroniskt på adressen:

www.kipsinlevitys.fi

ProAgria Lantbrukssällskapet är samarbetspart i projektet som administreras av NTM-centralen i Egentliga Finland.

Vill du veta mera om projektet går det att kontakta Mats Willner på NTM-centralen i Egentliga Finland, tfn 0295 022 138, mats.willner@ely-keskus.fi

 

Pressmeddelande om KIPSI

Kipsi-projektet utvidgas till att omfatta hela Finlands kustområde – ansökan öppnas 1.6.2022 | ELY-keskukset (sttinfo.fi)

 

Gipsspridning Nurmijärvi
Okategoriserade
Madelene Lindqvist

Söderfjärden öppet hus 4-5.7.2024

Bekanta dig med det unika odlingslandskapet på Söderfjärden! Strax söder om Vasa, mitt på Söderfjärden hittar du Meteorians besökscenter. Innovationsprojektet Beredskapsplan för vattenhantering på Söderfjärden presenterar projektets resultat och förevisar mätstationer för grundvattenmätning.

Läs mer »