Ansökan för att delta i Kipsi-projektet öppnas 1.6.2022

Kipsi 2.0 har kommit till Österbotten!

Varför gips?

Gips minskar fosforbelastningen och därmed näringsurlakningen till omkringliggande vattendrag. Gipset hjälper till att binda fosforn i åkerjord, där den bevaras i en form som är användbar för växterna. Gipset kommer från Siilinjärvi.

Ansökan om avgiftsfri gipsbehandling öppnas för jordbrukare 1.6.2022. Jordbrukaren kan ansöka om gipsbehandling elektroniskt på adressen:

www.kipsinlevitys.fi

ProAgria Lantbrukssällskapet är samarbetspart i projektet som administreras av NTM-centralen i Egentliga Finland.

Vill du veta mera om projektet går det att kontakta Mats Willner på NTM-centralen i Egentliga Finland, tfn 0295 022 138, mats.willner@ely-keskus.fi

 

Pressmeddelande om KIPSI

Kipsi-projektet utvidgas till att omfatta hela Finlands kustområde – ansökan öppnas 1.6.2022 | ELY-keskukset (sttinfo.fi)

 

Gipsspridning Nurmijärvi