VASA

Handelsesplanaden 16 D
65100 Vasa

BENNÄS

Mjölvägen 2
68910 BENNÄS

NÄRPES

Vasavägen 41
64200 NÄRPES

Ansökan för att delta i Kipsi-projektet öppnas 1.6.2022

Kipsi 2.0 har kommit till Österbotten!

Varför gips?

Gips minskar fosforbelastningen och därmed näringsurlakningen till omkringliggande vattendrag. Gipset hjälper till att binda fosforn i åkerjord, där den bevaras i en form som är användbar för växterna. Gipset kommer från Siilinjärvi.

Ansökan om avgiftsfri gipsbehandling öppnas för jordbrukare 1.6.2022. Jordbrukaren kan ansöka om gipsbehandling elektroniskt på adressen:

www.kipsinlevitys.fi

ProAgria Lantbrukssällskapet är samarbetspart i projektet som administreras av NTM-centralen i Egentliga Finland.

Vill du veta mera om projektet går det att kontakta Mats Willner på NTM-centralen i Egentliga Finland, tfn 0295 022 138, mats.willner@ely-keskus.fi

 

Pressmeddelande om KIPSI

Kipsi-projektet utvidgas till att omfatta hela Finlands kustområde – ansökan öppnas 1.6.2022 | ELY-keskukset (sttinfo.fi)

 

Gipsspridning Nurmijärvi
Växtodling
Madelene Lindqvist

Inför odlingssäsongen 2024

Eftersom vi 2023 år har påbörjat en ny stödperiod med krav på växtföljder, är det skäl att redan nu ta det i beaktande då de kommande åren planeras.

Läs mer »
Evenemang
Madelene Lindqvist

Inspirationsdag 6.3.2024

Välkommen på ett unikt tillfälle om ledarskap! Delta på en dag med intressanta föreläsningar från både Österbotten och Danmark.

Läs mer »