VASA

Handelsesplanaden 16 D
65100 Vasa

BENNÄS

Mjölvägen 2
68910 BENNÄS

NÄRPES

Vasavägen 41
64200 NÄRPES

Grundkurs i ekologisk odling 2023

Program

15.3. Produktionsvillkor, kalkylering att lägga om till eko, ekoträdgårdsproduktion.

16.3. Markvård, näringsförsörjning, gödsling och vallodling

21.3. Växtföljdens betydelse och planering, spannmål och proteingrödor

23.3. Växtskyddet i ekologisk odling

28.3. Omläggning till eko, ekoutsäde, ekoförbindelse och –granskning, ekomarknad, informationskällor.

Plats: Distans via Microsoft Teams

Kursavgift: 80 €/kursdag + moms. Totalt 400 euro + moms för hela kursen (fem kursdagar).

Anmäl dig senast den 9.3.2023!

Tilläggsinformation: Ulrika Wikman ProAgria Lantbrukssällskapet, ulrika.wikman@lantbrukssallskapet.fi, Micaela Ström NSL, micaela.strom@nsl.fi eller Ann-Sofi Ljungqvist Edunova Ab, ann-sofi.ljungqvist@yrkesakademin.fi.

Kursen arrangeras om tillräckligt många deltagare anmäler sig.