VASA

Handelsesplanaden 16 D
65100 Vasa

BENNÄS

Mjölvägen 2
68910 BENNÄS

NÄRPES

Vasavägen 41
64200 NÄRPES

Inför odlingssäsongen 2024

Eftersom vi 2023 år har påbörjat en ny stödperiod med krav på växtföljder, är det skäl att redan nu ta det i beaktande då de kommande åren planeras.

På föregående års skiften med ettåriga grödor bör grödan bytas årligen på 33 % av skiftena och på alla skiften skall grödan bytas senast det fjärde året (2025). (Det finns undantag för vissa grödor och gårdar.)  

Olika typer av vallväxter i växtföljden fyller alltid sin funktion. De bryter av den annars kanske ensidiga växtföljden, har positiv effekt på både markstruktur och mullhalt och bygger på så vis upp åkerns produktionskapacitet på sikt. Fundera på allvar var du har behov av att få dessa saker i skick. 

Gällande vårsädesodling, korn och havre, i Österbotten kan det vara skäl att gardera sig med både tidigare och senare sorter, i synnerhet då vi vet att både växt- som skördeperioden kan vara väldigt varierande vissa år. På vårvetesidan finns också sorter som visat sig fungera bra på de österbottniska jordarna.  

Foderärter har visat sig vara en pålitlig gröda tack vare att de nya sorterna fyller dagens odlingskrav: de avkastar bra, mognar i tid och har låg liggsädesprocent. Man bör dock komma ihåg att undvika att odla dem på mullrikare marker, eftersom det kan orsaka liggväxt och sen mognad. På många skiften går det också att helt lämna bort kvävegödslingen, vilket är en tacksam kostnadsinbesparing. Även förfruktsvärdet för följande års gröda är betydande, åtminstone 25-30 kg N/ha. Även bondböna kan vara ett alternativ om man funderar på kvävefixerande grödor i växtföljden. 

Växttäcke vintertid räknas på två sätt. Två olika system:

Har du möjlighet att få kumminkontrakt är det ett gott alternativ ifall du är noggrann när du väljer kumminskifte. Det är till stor fördel om ogrässituationen är under kontroll redan insåningsåret. 

Sockerbetan har visat sig vara stabil även här. Nu finns möjlighet att få sådd och upptagning via entreprenörer, vilket gör steget att prova på betodling mindre.  

Höstsådda grödor har alltid en fördel ifall våren och försommaren blir torr, men övervintringen är förstås utmaningen för dessa. 

Som du ser finns det många alternativ inför kommande säsonger. Varför inte sätta ned lite tid på dessa frågor redan nu? Tillsammans med en rådgivare passar det utmärkt att fundera på de här sakerna nu på höstsidan. Hör av dig så planerar vi med dig de kommande odlingsåren på bästa möjliga vis! 

Texten publicerades för första gången i Bondeföretagaren 2023. 

Text: Jan-Erik Back, växtodlingsrådgivare ProAgria Lantbrukssällskapet & Sara Niskanen, växtodlingsrådgivare Finska Hushållningssällskapet

Denna text publiceras med hjälp av Otto A Malms donationsfond. 

Eftersom vi 2023 år har påbörjat en ny stödperiod med krav på växtföljder, är det skäl att redan nu ta det i beaktande då de kommande åren planeras.
Okategoriserade
Madelene Lindqvist

Söderfjärden öppet hus 4-5.7.2024

Bekanta dig med det unika odlingslandskapet på Söderfjärden! Strax söder om Vasa, mitt på Söderfjärden hittar du Meteorians besökscenter. Innovationsprojektet Beredskapsplan för vattenhantering på Söderfjärden presenterar projektets resultat och förevisar mätstationer för grundvattenmätning.

Läs mer »