Stödansökan februari 2023

Ansökning för följande stöd är nu öppen i Viputjänsten: Nordliga husdjursstöd för nötkreatur, tackor och hongetter Från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning Avtal om uppfödning av lantraser Stöd för växthusproduktion Transportstöd för sockerbeta Ansökningstiden går ut torsdagen 2 mars 2023. Vill ha hjälp med din ansökan? Kontakta våra rådgivare! Mera information: Årsklocka för […]