VASA

Handelsesplanaden 16 D
65100 Vasa

BENNÄS

Mjölvägen 2
68910 BENNÄS

NÄRPES

Vasavägen 41
64200 NÄRPES

Höstanmälan 2023

Höstanmälan är öppen i Viputjänsten 15.01 – 8.02.2024.   Följande skall anmälas i Höstanmälan: Växttäcke vintertid. (villkorlighet och stöd för miljösystem). Tillvals åtgärder i miljöersättningen: Främjande av cirkulär ekonomi: gödselmedel spridda på skiften Hantering av avrinningsvatten: skiften där du har genomfört åtgärden Fågelåkrar: skiften där man har konstaterat skador som orsakats av fåglar 2023. Alternativt […]

Monitorering och Vipu-mobilen

Kom ihåg att förbereda dig inför ansökan om åkerstöd och monitorering! En ny stödperiod medför förändrade stödvillkor och ändringar i övervakningen av gårdarna. Under denna stödperiod kommer vi att få lära oss nya begrepp som exempelvis monitorering (satellitövervakning), begäran om utredning och Vipu-mobilen. Det är viktigt att bekanta sig med de nya stödvillkoren innan växtsäsongen […]

Stödansökan februari 2023

Ansökning för följande stöd är nu öppen i Viputjänsten: Nordliga husdjursstöd för nötkreatur, tackor och hongetter Från produktionen frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning Avtal om uppfödning av lantraser Stöd för växthusproduktion Transportstöd för sockerbeta Ansökningstiden går ut torsdagen 2 mars 2023. Vill ha hjälp med din ansökan? Kontakta våra rådgivare! Mera information: Årsklocka för […]