VASA

Handelsesplanaden 16 D
65100 Vasa

BENNÄS

Mjölvägen 2
68910 BENNÄS

NÄRPES

Vasavägen 41
64200 NÄRPES

Monitorering och Vipu-mobilen

Kom ihåg att förbereda dig inför ansökan om åkerstöd och monitorering!

En ny stödperiod medför förändrade stödvillkor och ändringar i övervakningen av gårdarna. Under denna stödperiod kommer vi att få lära oss nya begrepp som exempelvis monitorering (satellitövervakning), begäran om utredning och Vipu-mobilen. Det är viktigt att bekanta sig med de nya stödvillkoren innan växtsäsongen börjar och innan man skickar in sin ansökan om åkerstöd.

När jordbrukaren loggar in på Vipu-tjänsten måste hen uppdatera sitt telefonnummer och e-postadress. Utifrån dessa uppgifter kommer jordbrukaren att bli kontaktad under växtsäsongen. Framöver är det önskvärt, nästan obligatoriskt, att ha en e-postadress och äga en smarttelefon, eftersom jordbrukaren kommer att få begäran om utredning via Vipu-mobilen. Observera att appen Vipu-mobilen endast kompletterar Viputjänsten, man ansöker fortfarande om stöd i Viputjänsten.

Som jordbrukare och primär odlare kan du också ge fullmakt till exempelvis familjemedlemmar, släktingar, grannar eller experter. Den befullmäktigade kan svara på begäran om utredning med en bild. Ett sms om den inkomna begäran om utredning skickas alltid till den primära odlaren.

I år införs monitorering (satellitövervakning) som en del av övervakningen. Övervakningen är kontinuerlig och används för att övervaka jordbruksverksamhetens och basskiftenas stödberättigande. Med monitoreringen kan jordbrukaren att få begäran om utredning i sin Vipu-mobil. I juli kommer stödberättigandet och jordbruksskiftena att granskas med hjälp av satellitövervakningen. Det är i år extra viktigt att vara noggrann när man ritar in jordbruksskiftenas gränser: de måste finnas på samma ställe på kartan som det är ute på fältet.

Informationen kan ändras och rättas

Begäran om utredning av stödberättigandet skickas av NTM-centralen. Jordbruksverksamheten övervakas kontinuerligt och jordbrukaren kan få en begäran om utredning i augusti. Sådd, bearbetning, skörd och betesgång är jordbruksverksamhet. Om det inte har skördats på jordbruksskiftet ännu, om grödan eller åtgärden inte känns igen, om ingen vegetation har etablerats eller om åkern inte används för jordbruksändamål alls, skickas en begäran om utredning.

Man kan reagera på begäran om utredning på tre sätt:

  1. Ta en bild via Vipu-mobilen eller använd en tidigare tagen bild med appen för utredningsbegäran. Appen lokaliserar lantbrukaren till jordbruksskiftet där bilden tas.
  2. Ändra växtinformationen eller jordbruksskiftesgränserna i Vipu-tjänsten om den angivna växtkoden är felaktig.
  3. Göra en fritt formulerad anmälan till landsbygdsmyndigheten om att stöden för jordbruksskiftet ska avbrytas om det inte har genomförts jordbruksåtgärder på skiftet i fråga. Om du får en begäran om utredning som berör stödduglighet, måste du vara i kontakt med kommunens landsbygdsmyndighet. Om man inte svarar på begäran om utredning kommer satellitövervakningens resultat att gälla.

Ta en bild på slåttern eller annan jordbruksverksamhet senast den 31 augusti.

Ansökan om åkerstöd avslutas den 15 juni. Därefter börjar övergångsfasen för åkerstödsansökan, då jordbrukaren kan ändra uppgifterna i sin ansökan mer fritt än tidigare år. Stödsökanden kan ändra sin ansökan efter att åkerstödsansökan avslutats fram till den 2:a oktober under stödansökningsåret. Under övergångsfasen kan stödsökanden exempelvis ändra den angivna växten på jordbruksskiftet, ändra jordbruksskiftets gränser och byta ut valbara skiftesspecifika åtgärder i miljöersättningen. En bild på genomförd åtgärd på skiftet i begäran om utredning måste tas senast den 31 augusti, även om den kan skickas fram till slutet av övergångsfasen den 2 oktober.

Kom ihåg innan ansökan om åkerstöd:
• att bekanta dig med stödvillkoren och datumen. Aktuell information om åkerstödens villkor finns på Livsmedelsverkets webbplats
• att ladda ner Vipu-mobilappen

Okategoriserade
Madelene Lindqvist

Söderfjärden öppet hus 4-5.7.2024

Bekanta dig med det unika odlingslandskapet på Söderfjärden! Strax söder om Vasa, mitt på Söderfjärden hittar du Meteorians besökscenter. Innovationsprojektet Beredskapsplan för vattenhantering på Söderfjärden presenterar projektets resultat och förevisar mätstationer för grundvattenmätning.

Läs mer »