VASA

Handelsesplanaden 16 D
65100 Vasa

BENNÄS

Mjölvägen 2
68910 BENNÄS

NÄRPES

Vasavägen 41
64200 NÄRPES

Växtskyddsexamenskurser ordnas åter igen under vintern 2023!

24.01.2023, Norrvalla, Vörå. KL 12.00 – 15.00. 26.01.2023, Lantbrukskansliet i Lappfjärd. KL 12.00 – 15.00. Anmäls till Anne Mäenranta 040 1843 200 eller anne.maenranta@narpes.fi 09.02.2023, Kronoby Folkhögskola. KL 12.00 – 15.00. Övriga anmälningar till Carina Ahlnäs senast 1 vecka före kursdatum, Tel. 010 839 2200 eller carina.ahlnas@proagria.fi Kaffeservering ingår, Välkommen!

Ansökan för att delta i Kipsi-projektet öppnas 1.6.2022

Kipsi 2.0 har kommit till Österbotten! Varför gips? Gips minskar fosforbelastningen och därmed näringsurlakningen till omkringliggande vattendrag. Gipset hjälper till att binda fosforn i åkerjord, där den bevaras i en form som är användbar för växterna. Gipset kommer från Siilinjärvi. Ansökan om avgiftsfri gipsbehandling öppnas för jordbrukare 1.6.2022. Jordbrukaren kan ansöka om gipsbehandling elektroniskt på […]

Checklistor för 2022 är uppdaterade

Vad kan du bocka av på din gårds checklista? Företagets riskhantering är en viktig del av företagsledning, också inom primärproduktionen! Med hjälp av checklistorna är du uppdaterad och har bra koll på vad som behöver göras i god tid.   Uppdatera gårdens checklistor så att gårdens beredskap garanterat är i skick! Länkar till checklistorna: Växthusföretagens […]

Spruttester 2022, testdagar och anmälningsuppgifter

23.5, 24.5 Närpes 010-839 2200 Carina Ahlnäs 25.5 Övermark 010-839 2200 Carina Ahlnäs 30.5, 31.5 Lappfjärd 040-184 3200 Anne Mäenranta 1.6, 2.6 Pörtom 010-839 2200 Carina Ahlnäs 30.5, 31.5, 1.6 Vörå 050-568 9558 Göran Boström 2.6 Nedervetil 010-839 2200 Carina Ahlnäs 3.6 Kronoby 010-839 2200 Carina Ahlnäs 6.6, 7.6 Kvevlax 010-839 2200 Carina Ahlnäs 8.6 […]