Checklistor för 2022 är uppdaterade

Vad kan du bocka av på din gårds checklista? Företagets riskhantering är en viktig del av företagsledning, också inom primärproduktionen! Med hjälp av checklistorna är du uppdaterad och har bra koll på vad som behöver göras i god tid.
 
Uppdatera gårdens checklistor så att gårdens beredskap garanterat är i skick!
Länkar till checklistorna: