VASA

Handelsesplanaden 16 D
65100 Vasa

BENNÄS

Mjölvägen 2
68910 BENNÄS

NÄRPES

Vasavägen 41
64200 NÄRPES

Dräneringstillfälle i Hankmo, Korsholm 4.10.2022

Österhankmovägen 132, Korsholm Kl. 14.00 – 16.00 Projektet Greppa vattnet i Österbotten ordnar i samarbete med Purmet och Agrolink ett dräneringstillfälle. Kom och se på spolning av täckdiken, diskutera dränering och se det senaste nytt på marknaden. Kaffe och tilltugg bjuds! Välkommen!    

Dräneringstillfälle i Hankmo, Korsholm 4.10.2022

Österhankmovägen 132, Korsholm, kl. 14.00 – 16.00 Projektet Greppa vattnet i Österbotten ordnar i samarbete med Purmet och Agrolink ett dräneringstillfälle. Kom och se på spolning av täckdiken, diskutera dränering och se det senaste nytt på marknaden. Kaffe och tilltugg bjuds! Välkommen!

Åkermarkens ABC 5.10.2022 i Kauhava

Allatiders Mjölk-projektet ordnar en fältdag i Kauhava onsdagen 5.10.2022 kl. 11-15. Tillfället är finskspråkigt. Toppföreläsare Tuomas Mattila berättar om dikning, ger praktiska tips för att minska markpackning (däckval och -tryck) och diskuterar markens bördighet. Deltagaravgiften till Allatiders Mjölk bör vara betald/betalas. Information och anmälan här Frågor besvaras av Margareta Slotte, 050 412 7627, margareta.slotte@proagria.fi

Åkermarkens ABC 5.10.2022 i Kauhava

Allatiders Mjölk-projektet ordnar en fältdag i Kauhava onsdagen 5.10.2022 kl. 11-15. Tillfället är finskspråkigt. Toppföreläsare Tuomas Mattila berättar om dikning, ger praktiska tips för att minska markpackning (däckval och -tryck) och diskuterar markens bördighet. Deltagaravgiften till Allatiders Mjölk bör vara betald/betalas.   Information och anmälan här   Frågor besvaras av Margareta Slotte, 050 412 7627, margareta.slotte@proagria.fi

Beredskap i Österbotten! deltar i Hållbarhetsveckan 2022

ProAgria Lantbrukssällskapets projekt Beredskap i Österbotten! arbetar för ett ökat kunnande i beredskapsfrågor. Under Hållbarhetsveckan lyfter vi en artikelserie på våra sociala medier om livsmedelsproduktionen i Österbotten. Artiklarna har tidigare publicerats i Vaasa Insider. Beredskap i Österbotten! vill under Hållbarhetsveckan betona vikten av vår livsmedelsförsörjning såväl ur ett lokalt som ett nationellt perspektiv. Måndag 26.9.2022 […]

Fastighetsskattestöd för produktionsbyggnader inom jordbruket 2022

Jordbruksföretagare kan söka ett tillfälligt fastighetsskattestöd för jordbrukets produktionsbyggnader. Stödets ansökningstid är 15.9 – 31.10.2022. Ansökan görs i MinSkatt. Stödets belopp är högst 35 000 €. Stödet kan sökas om fastighetsskatten för produktionsbyggnader är minst 10 €. Stödet gäller endast produktionsbyggnader inom jordbruket – inte mark eller produktionsbyggnader inom skogsbruket. För att vara berättigad till fastighetsskattestödet, […]

LPA ordnar erfarenhetsgrupp för lantbrukare: Inför generationsväxling

LPA ordnar en virtuell erfarenhetsgrupp för unga som funderar på att göra en generationsväxling på gården. Första träffen (av fyra) ordnas torsdagen 20.10 kvällstid. Träffarna ordnas på svenska, är avgiftsfria och sker på distans. För mera information om programmet och anmälan via denna länk: https://www.mela.fi/sv/events/erfarenhetsgrupp-for-lantbruksforetagare-infor-generationsvaxling-2/

Fastighetsskattestöd för produktionsbyggnader inom jordbruket 2022

Jordbruksföretagare kan söka ett tillfälligt fastighetsskattestöd för jordbrukets produktionsbyggnader. Stödets ansökningstid är 15.9 – 31.10.2022. Ansökan görs i MinSkatt. Stödets belopp är högst 35 000 €. Stödet kan sökas om fastighetsskatten för produktionsbyggnader är minst 10 €. Stödet gäller endast produktionsbyggnader inom jordbruket – inte mark eller produktionsbyggnader inom skogsbruket. För att vara berättigad till fastighetsskattestödet, […]

Höstanmälan 2022

Höstanmälan är öppen i Viputjänsten under tiden 15.9 – 27.10.2022. Höstanmälan gäller de basskiften där man genomför åtgärden växttäcke vintertid. Har du valt åtgärden placering av flytgödsel eller återvinning av näringsämnen och organiska ämnen uppger du i höstanmälan vilka skiften gödseln spridits på. Höstanmälan för växttäcke vintertid skall göras årligen. Våra växtodlingsrådgivare hjälper dig gärna […]

Projektet Beredskap i Österbotten! arbetar för ett ökat kunnande i beredskapsfrågor

ProAgria Lantbrukssällskapet har under 2022 fått projektmedel för ett regionalt informationsprojekt om beredskap. Ämnet är ytterst aktuellt i och med Rysslands pågående invasion i Ukraina och de effekter detta har haft på livsmedelsmarknaden och de insatsvaror som behövs inom primärproduktionen. Vi berörs alla av dessa frågor, från privatpersoner och företagare till by och kommun. Men […]