VASA

Handelsesplanaden 16 D
65100 Vasa

BENNÄS

Mjölvägen 2
68910 BENNÄS

NÄRPES

Vasavägen 41
64200 NÄRPES

Fastighetsskattestöd för produktionsbyggnader inom jordbruket 2022

Jordbruksföretagare kan söka ett tillfälligt fastighetsskattestöd för jordbrukets produktionsbyggnader. Stödets ansökningstid är 15.9 – 31.10.2022. Ansökan görs i MinSkatt. Stödets belopp är högst 35 000 €. Stödet kan sökas om fastighetsskatten för produktionsbyggnader är minst 10 €. Stödet gäller endast produktionsbyggnader inom jordbruket – inte mark eller produktionsbyggnader inom skogsbruket.

För att vara berättigad till fastighetsskattestödet, ska alla nedanstående krav uppfyllas:

  • Andelen foder, bränsle och smörjmedel, el och gödselmedel utgör minst 15 % av jordbruksutgifterna före reserveringar, avskrivningar och ränteutgifter år 2022.
  • Jordbrukaren är inte på någon sanktionslista på grund av attacken i Ukraina
  • Jordbrukaren har inte till följd av angreppet mot Ukraina fått annat krisstöd för primärproduktion så att det totala stödbeloppet överskrider 35 000 € år 2022

Mera information finns på skatteförvaltningens sidor:

https://vero.fi/sv/privatpersoner/boende/fastighetsskatt/fastighetsskattestod/

Behöver du hjälp med din ansökan får du gärna kontakta våra ekonomirådgivare.