VASA

Handelsesplanaden 16 D
65100 Vasa

BENNÄS

Mjölvägen 2
68910 BENNÄS

NÄRPES

Vasavägen 41
64200 NÄRPES

Projektet Beredskap i Österbotten! arbetar för ett ökat kunnande i beredskapsfrågor

ProAgria Lantbrukssällskapet har under 2022 fått projektmedel för ett regionalt informationsprojekt om beredskap. Ämnet är ytterst aktuellt i och med Rysslands pågående invasion i Ukraina och de effekter detta har haft på livsmedelsmarknaden och de insatsvaror som behövs inom primärproduktionen.

  • Vi berörs alla av dessa frågor, från privatpersoner och företagare till by och kommun. Men speciellt vår försörjningsberedskap sätts i dessa tider på prov, berättar projektledare Harriet Sundholm.

Projektet Beredskap i Österbotten! har som mål att öka invånarnas kunskap i beredskapsfrågor i allt från jordbrukets beredskap till beredskap på kommunal nivå. Detta görs i ett nära samarbete med aktörer som redan idag arbetar med dessa frågor.

  • Österbotten som region är synnerligen viktigt för livsmedelsförsörjningen såväl ur ett lokalt som ett nationellt perspektiv. Vi har i Österbotten en mångsidig och bred verksamhet inom de flesta produktionsgrenar, konstaterar direktör Meira-Pia Lohiluoma.

Målet med projektet är att via informationsförmedling höja såväl producenters som kommuninvånarnas beredskap för olika kris- eller störningssituationer.

 

Tilläggsinformation ger:

Harriet Sundholm, 050 476 7121, harriet.sundholm@proagria.fi

Meira-Pia Lohiluoma, 050 568 5515, meira-pia.lohiluoma@proagria.fi