VASA

Handelsesplanaden 16 D
65100 Vasa

BENNÄS

Mjölvägen 2
68910 BENNÄS

NÄRPES

Vasavägen 41
64200 NÄRPES

Växtodlingens utvecklingsprogram

Det egna företagets målsättningar borde hela tiden vara i fokus – också i dessa förändringens och ovisshetens tider. Du har säkert tidigare funderat på verksamheten på din gård – på längre eller kortare sikt – där växtodlingen är en viktig del, kanske den viktigaste.

Målsättningarna bör med jämna mellanrum uppdateras och kanske omformas och ändras. 

Konkret går det till så att växtodlingsrådgivaren till exempel i samband med uppgörandet av kommande års växtodlingsplan avsätter tid för en utvecklingsdiskussion. Den kan ta kortare eller längre tid – allt beroende på utgångsläget.

Målsättningen med det gårdsvisa utvecklingsprogrammet

En målsättning kan vara så enkel och konkret som att fokusera på spannmålens mängd per hektar och kvalitet. En annan att spara in på handelsgödselkostnaden tack vare växtföljd och kvävefixerande grödor. Finns det kalkningsbehov? Vilka skiften hör till de svagare och odlas mindre intensivt? Finns det dräneringsbehov? Det finns mycket att fokusera på.

För en husdjursgård är det skäl att fundera över strategin med antal skördar, vallsorter, kvalitet och mängd. Kanske ett gårdsteam där växtodlings- och husdjursrådgivaren tillsammans diskuterar med jordbrukaren bäst för utvecklingen framåt? I teamet kan också dränerings- eller ekonomisidans experter delta – allt för helhetens bästa.

Vi skall inte heller glömma bort betydelsen av fältbesök. Ännu på hösten kan det finnas tid och möjlighet att med en rådgivare inspektera fälten och göra upp en strategi för till exempel kompletterande dräneringsåtgärder. Under växtsäsongen kan också en rådgivare tillsammans med jordbrukaren göra fältbesök, bedöma ogräs och sjukdomsbekämpningsbehov, göra kvävemätningar och diskutera det som är aktuellt på olika skiften.

Texten är en omarbetad version av ursprungstexten som fanns i Bondeföretagaren 1-2022

Jan-Erik Back
Växtodlingsrådgivare

Föreläsning
Madelene Lindqvist

Workshopserie: Boosta ditt livsmedelsföretag

Boosta ditt livsmedelsföretag! Kom med på inspirerande workshops kring marknadsföring och försäljning på nätet. Yrkeshögskolan Novia och ProAgria Lantbrukssällskapet ordnar workshops för företagare inom småskalig

Läs mer »
Evenemang
Madelene Lindqvist

Välkommen på betesträffar

Projektet Allatiders Mjölk ordnar: Betesträffar Med fokus på betesdrift för alla djurgrupper. Välkomna på studiebesök till gårdar med betesdrift! Kom med och lyssna på korta

Läs mer »
Aktuellt
Madelene Lindqvist

Sommarstängt 10-23.7.2023

Juli kom med efterlängtat regn till Österbotten efter en synnerligen torr försommar. Under juli månad kommer vi att hålla växeltelefonen stängd vecka 28-29, det vill

Läs mer »