VASA

Handelsesplanaden 16 D
65100 Vasa

BENNÄS

Mjölvägen 2
68910 BENNÄS

NÄRPES

Vasavägen 41
64200 NÄRPES

Växtodlingens utvecklingsprogram

Det egna företagets målsättningar borde hela tiden vara i fokus – också i dessa förändringens och ovisshetens tider. Du har säkert tidigare funderat på verksamheten på din gård – på längre eller kortare sikt – där växtodlingen är en viktig del, kanske den viktigaste.

Målsättningarna bör med jämna mellanrum uppdateras och kanske omformas och ändras. 

Konkret går det till så att växtodlingsrådgivaren till exempel i samband med uppgörandet av kommande års växtodlingsplan avsätter tid för en utvecklingsdiskussion. Den kan ta kortare eller längre tid – allt beroende på utgångsläget.

Målsättningen med det gårdsvisa utvecklingsprogrammet

En målsättning kan vara så enkel och konkret som att fokusera på spannmålens mängd per hektar och kvalitet. En annan att spara in på handelsgödselkostnaden tack vare växtföljd och kvävefixerande grödor. Finns det kalkningsbehov? Vilka skiften hör till de svagare och odlas mindre intensivt? Finns det dräneringsbehov? Det finns mycket att fokusera på.

För en husdjursgård är det skäl att fundera över strategin med antal skördar, vallsorter, kvalitet och mängd. Kanske ett gårdsteam där växtodlings- och husdjursrådgivaren tillsammans diskuterar med jordbrukaren bäst för utvecklingen framåt? I teamet kan också dränerings- eller ekonomisidans experter delta – allt för helhetens bästa.

Vi skall inte heller glömma bort betydelsen av fältbesök. Ännu på hösten kan det finnas tid och möjlighet att med en rådgivare inspektera fälten och göra upp en strategi för till exempel kompletterande dräneringsåtgärder. Under växtsäsongen kan också en rådgivare tillsammans med jordbrukaren göra fältbesök, bedöma ogräs och sjukdomsbekämpningsbehov, göra kvävemätningar och diskutera det som är aktuellt på olika skiften.

Texten är en omarbetad version av ursprungstexten som fanns i Bondeföretagaren 1-2022

Jan-Erik Back
Växtodlingsrådgivare

Aktuellt
Victoria Vikstrand

Webinarie om miljöavtal

Vill du veta mera om miljöavtal? NTM-centralen arrangerar webbinarium om miljöavtal torsdag 13.4.2023 kl. 18-20.30.  Evenemanget är ett live-event på Teams, ingen anmälan krävs. Klicka

Läs mer »
Växtodling
Madelene Lindqvist

Växtodlingens utvecklingsprogram

Det egna företagets målsättningar borde hela tiden vara i fokus – också i dessa förändringens och ovisshetens tider. Du har säkert tidigare funderat på verksamheten

Läs mer »