Stödinfo om arealstöden 31.1. kl. 19 – 21:30

Stödinfo om arealstöden 31.1. kl. 19 – 21:30

Vi presenterar de största förändringarna.

Ingen förhandsanmälan till webbinariet behövs, delta i webbinariet via Teams här.

För er som kan inte delta hemifrån erbjuder kommunens lokala landsbygdskanslier utrymmen där man tillsammans kan följa med direktutsändningen. Kontakta ditt landsbygdskansli för anmälan senast den 27.1. Mera info www.ösp.fi

Program:
–    Förändringar i arealstöden
–    Avtal och förbindelser
–    Monitorering och övervakning
–    Råd 2030
–    Budgetramar och utbetalningstidtabeller

Arrangeras av: Österbottens NTM-central, kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter, ProAgria Lantbrukssällskapet och ÖSP.