VASA

Handelsesplanaden 16 D
65100 Vasa

BENNÄS

Mjölvägen 2
68910 BENNÄS

NÄRPES

Vasavägen 41
64200 NÄRPES

Kom ihåg att lämna in bokföringsmaterial!

Du har väl kommit ihåg att lämna in bokföringsmaterial till din bokförare? Nu är det tid att lämna in ditt material för bokföring och deklaration.

Kontakta din bokförare redan idag!
ProAgria Lantbrukssällskapets kontaktuppgifter
Bokföringssällskapets kontaktuppgifter

Undrar du vilka datum som gäller? Sammanställning från Vasabladet 17.1.2023.

Tidsplan för skattedeklarationerna våren 2023

  • 28 februari: Skogsägare och jordbrukssammanslutningar.
  • 3 april: Jordbruksidkare och firmaföretagare. Samma datum gäller även företagarnas makar.
  • 2 maj: Aktiebolag och övriga samfund.
  • 9 maj: Den första inlämningsdagen för den förhandsifyllda skattedeklarationen för löntagare och pensionstagare. Om det finns något att komplettera eller korrigera i uppgifterna ska kompletteringarna lämnas senast denna dag. Privatpersoners fastighetsskattedeklarationer ska korrigeras senast denna dag. För de flesta privatpersoner ska fastighetsskatten betalas den 7 augusti och 6 oktober.
  • 16 maj: Den andra dagen för den förhandsifyllda skattedeklarationen för lön- och pensionstagare.
  • 23 maj: Den tredje dagen för den förhandsifyllda skattedeklarationen för lön- och pensionstagare.
Vatten och miljö
Madelene Lindqvist

Innovationsgruppen i Nederländerna

Innovationsgruppen för Projektet Beredskapsplan för söderfjärden- grundvattenkartläggning, har varit på en resa till Nederländerna för att bekanta sig med vattenhanteringen.

Läs mer »
Utbildning
Madelene Lindqvist

Växtskyddsexamen vinter 2023

Fysiska kurser med tillhörande tent är planerade ännu under 2023 enligt följande: 30.11. kl. 12-15 Vörå Norrvalla Vöråvägen 305 4.12. kl. 12-15 Optima, Trädgårdsgatan 30

Läs mer »
Föreläsning
Madelene Lindqvist

Beredskapswebinarier november 2023

Projektet Beredskap i Österbotten arrangerar i november en webinarieserie via Teams. Tillfällena är kostnadsfria och ordnas onsdagar kl. 10-11.   Anmäl dig senast måndagen innan kl.

Läs mer »