VASA

Handelsesplanaden 16 D
65100 Vasa

BENNÄS

Mjölvägen 2
68910 BENNÄS

NÄRPES

Vasavägen 41
64200 NÄRPES

Kom ihåg att lämna in bokföringsmaterial!

Du har väl kommit ihåg att lämna in bokföringsmaterial till din bokförare? Nu är det tid att lämna in ditt material för bokföring och deklaration.

Kontakta din bokförare redan idag!
ProAgria Lantbrukssällskapets kontaktuppgifter
Bokföringssällskapets kontaktuppgifter

Undrar du vilka datum som gäller? Sammanställning från Vasabladet 17.1.2023.

Tidsplan för skattedeklarationerna våren 2023

  • 28 februari: Skogsägare och jordbrukssammanslutningar.
  • 3 april: Jordbruksidkare och firmaföretagare. Samma datum gäller även företagarnas makar.
  • 2 maj: Aktiebolag och övriga samfund.
  • 9 maj: Den första inlämningsdagen för den förhandsifyllda skattedeklarationen för löntagare och pensionstagare. Om det finns något att komplettera eller korrigera i uppgifterna ska kompletteringarna lämnas senast denna dag. Privatpersoners fastighetsskattedeklarationer ska korrigeras senast denna dag. För de flesta privatpersoner ska fastighetsskatten betalas den 7 augusti och 6 oktober.
  • 16 maj: Den andra dagen för den förhandsifyllda skattedeklarationen för lön- och pensionstagare.
  • 23 maj: Den tredje dagen för den förhandsifyllda skattedeklarationen för lön- och pensionstagare.
Okategoriserade
Madelene Lindqvist

Söderfjärden öppet hus 4-5.7.2024

Bekanta dig med det unika odlingslandskapet på Söderfjärden! Strax söder om Vasa, mitt på Söderfjärden hittar du Meteorians besökscenter. Innovationsprojektet Beredskapsplan för vattenhantering på Söderfjärden presenterar projektets resultat och förevisar mätstationer för grundvattenmätning.

Läs mer »