VASA

Handelsesplanaden 16 D
65100 Vasa

BENNÄS

Mjölvägen 2
68910 BENNÄS

NÄRPES

Vasavägen 41
64200 NÄRPES

Kristian Bengts utvecklar ekosystemtjänster

Hur kan man mäta exempelvis markhälsa, biologisk mångfald eller kolbindning? Det är frågor som jordbrukare Kristian Bengts på Hemmanet i Närpes ställer sig. Han har tilldelats ProAgrias stipendium ”Tuottajalle kiitos” för försöksverksamhet kring just dessa frågor.

Stipendiet delas ut till jordbrukare runtom i Finland årligen av ProAgria i samarbete med K-kedjan och Vaasan. Genom stipendiet främjas innovationer inom jordbrukssektorn genom konkreta idéer och innovationer från jordbrukarna. 2023 delas totalt fem stipendier ut till innovativa projekt runtom i Finland.

  • Kanske det kunde vara att man exempelvis räknar antalet maskar man får upp i ett spadtag. Genom att konkret utveckla sätt för att kunna mäta exempelvis biodiversitet eller kolbindning, kan man också motivera att ta betalt för den ekosystemtjänsten. Målet är att kunna utveckla en sådan metod som är lätt att kvantifiera och kunde ge en extra inkomst i jordbrukarens kassa, förklarar Bengts.

Kristian Bengts får stipendium för ”Utvecklande av ekosystemtjänster och informationsförmedling”. Rent konkret innebär detta försöksverksamhet på Bengts egen gård, Hemmanet. Genom att göra försök och informationsförmedling ska man försöka utveckla sätt att mäta olika ekosystemtjänster.

  • Det finns idag ekosystemtjänster (exempelvis klimatkompensation) till salu ute i världen, men de är inte riktigt anpassade för finska förhållanden, konstaterar Bengts.

Senast dagen innan vår intervju har Bengts skannat några av sina åkrar med hjälp av en markscanner på traktorn. Scannern mäter gammastrålning från jorden och från resultaten kan man bland annat utläsa jordtyp genom hela markskiktet och även se effekter av packningsskador.

  • Resultaten har delvis varit överraskande, där man förväntat sig att markpackningen skulle vara omfattande har vi kunnat hitta rester av rötter djupt nere i markprofilen, berättar Bengts.

En kortare version av artikeln har publicerats i Bondeföretagaren 2023.

Text: Madelene Lindqvist, utvecklings- och kommunikationsansvarig

Denna text publiceras med hjälp av understöd från Otto A Malms donationsfond. 

Hur kan man mäta exempelvis markhälsa, biologisk mångfald eller kolbindning?
Okategoriserade
Madelene Lindqvist

Söderfjärden öppet hus 4-5.7.2024

Bekanta dig med det unika odlingslandskapet på Söderfjärden! Strax söder om Vasa, mitt på Söderfjärden hittar du Meteorians besökscenter. Innovationsprojektet Beredskapsplan för vattenhantering på Söderfjärden presenterar projektets resultat och förevisar mätstationer för grundvattenmätning.

Läs mer »