Telefon: 010 839 2200 - epost: fornamn.efternamn@proagria.fi (inget åäö)
Möjlighet till framgång

Ekonomirådgivare.

Tor-Erik Asplund

Sektoransvarig företagsledning

050-386 5922

Per-Erik Järn

Ekonomirådgivare

050-592 0985

Åsa Mattsson

Ekonomirådgivare

050-330 7508

Johanna Norrvik

Ekonomirådgivare

050-463 2535

Anne Sigg

Ekonomirådgivare

050-447 2654

Anna Högback

Bokföring

050-4087012

Back to Top