Tuottajalle kiitos stipendium till undersökning om grödans näringsutnyttjande vid underbevattning

 – Matias Rönnqvist idkar forskning i Österbotten Det är en ivrig man som berättar om sommarens försöksverksamhet i Österbotten. Matias Rönnqvist har nyligen beviljats ett stipendium från ProAgrias stipendium ”Tuottajalle kiitos” för försök med underbevattning av spannmål. Vi är en grupp likasinnade jordbrukare som också i år har sått försöksrutor på tre håll över två österbottniska landskap. Målet är att få mera systematik och ekonomi i underbevattning av spannmål. Vi försöker med projektet undersöka underbevattningens effekt på kväveutnyttjandet, berättar Rönnqvist. Projektet sträcker sig såväl över olika grödor, som över språkgränsen. Försöksrutor finns på Söderfjärden i Solf, Höstves och i Lappo. Är det lönsamt att bevattna spannmål? Forskare Pirjo Peltonen vid Naturresursinstitutet har konstaterat att vårsådd spannmål, från stråskjutning till flaggbladsstadiet behöver cirka 100 mm nederbörd. Medeltalet i Vasaregionen i maj och juni är 30 mm/månad. Det behövs alltså mera vatten till grödorna under försommaren för att grödan ska kunna avkasta mera, […]