VASA

Handelsesplanaden 16 D
65100 Vasa

BENNÄS

Mjölvägen 2
68910 BENNÄS

NÄRPES

Vasavägen 41
64200 NÄRPES

Tuottajalle kiitos stipendium till undersökning om grödans näringsutnyttjande vid underbevattning

 – Matias Rönnqvist idkar forskning i Österbotten

Det är en ivrig man som berättar om sommarens försöksverksamhet i Österbotten. Matias Rönnqvist har nyligen beviljats ett stipendium från ProAgrias stipendium ”Tuottajalle kiitos” för försök med underbevattning av spannmål.

Vi är en grupp likasinnade jordbrukare som också i år har sått försöksrutor på tre håll över två österbottniska landskap. Målet är att få mera systematik och ekonomi i underbevattning av spannmål. Vi försöker med projektet undersöka underbevattningens effekt på kväveutnyttjandet, berättar Rönnqvist.

Projektet sträcker sig såväl över olika grödor, som över språkgränsen. Försöksrutor finns på Söderfjärden i Solf, Höstves och i Lappo.

Är det lönsamt att bevattna spannmål?

Forskare Pirjo Peltonen vid Naturresursinstitutet har konstaterat att vårsådd spannmål, från stråskjutning till flaggbladsstadiet behöver cirka 100 mm nederbörd. Medeltalet i Vasaregionen i maj och juni är 30 mm/månad. Det behövs alltså mera vatten till grödorna under försommaren för att grödan ska kunna avkasta mera, säger Rönnqvist.

Med tanke på dagens energi- och gödselpriser kan det vara skäl att fundera på alternativ för att få ekonomi i den egna odlingen.

Solceller och ny teknik

Tillgänglig teknik för automatisk bevattning finns idag, men ofta är såväl tekniken som eventuella årsavgifter inte ekonomiskt försvarbart att använda sig av i vanlig spannmålsodling. Därav samarbetar vi med Agrolink kring tekniken vi använder oss av för att hitta förmånliga och enkla lösningar i försöken, säger Rönnqvist.

Valda lösningar är hållbara såväl ekonomiskt som miljömässigt. Tekniken grundar sig på att man pumpar in vatten i åkerns befintliga täckdikningssystem, via täckdikningsbrunnen. Pumpen är solcellsdriven och startar automatiskt när vattennivån blivit för låg. Även fuktighetsmätaren är solcellsdriven och läser kontinuerligt av fukthalten i jorden så att man får tillgång till data i realtid från fältet.

Ny kunskap

Fältförsöket har flera dimensioner. Främst så vill vi lära oss mera om underbevattning och dess effekter på spannmålsodlingen. Försöksfälten är olika i såväl jordart, mullhalt som skiftenas beskaffenhet. Vi har inte de färdiga svaren, utan kommer att få lära oss och utveckla mycket under projektets gång, konstaterar Rönnqvist.

Text & bild: Madelene Lindqvist, utvecklings- och kommunikationsansvarig vid ProAgria Lantbrukssällskapet

Okategoriserade
Madelene Lindqvist

Söderfjärden öppet hus 4-5.7.2024

Bekanta dig med det unika odlingslandskapet på Söderfjärden! Strax söder om Vasa, mitt på Söderfjärden hittar du Meteorians besökscenter. Innovationsprojektet Beredskapsplan för vattenhantering på Söderfjärden presenterar projektets resultat och förevisar mätstationer för grundvattenmätning.

Läs mer »