VASA

Handelsesplanaden 16 D
65100 Vasa

BENNÄS

Mjölvägen 2
68910 BENNÄS

NÄRPES

Vasavägen 41
64200 NÄRPES

Vesitalouden valmiussuunnitelma Söderfjärdenillä

Hanke Beredskapsplan för vattenhantering på Söderfjärden – Grundvattenkartläggning, (vesitalouden valmiussuunnitelma Söderfjärdenillä-Pohjavesikartoitus)

Hankevetäjänä toimii Österbottens Svenska Lantbrukssällskap. Hankeaika on 1.11.2022 – 31.12.2024.

Tavoitteena on selvittää uusia mahdollisuuksia Söderfjärdenin maatalousalueen vesienhallintaa vastaamaan paremmin ilmastonmuutoksen tuomia sään ääri ilmiöihin. Pohjaveden kartoitus auttaa ymmärtämään veden liikettä eri vuodenaikoina ja kuinka vesitaloutta voisi optimoida.  Alueelle on asennettu 15 digitaalista mittausasemaa, jotka välittävät tietoa seurantaa varten.

Innovaatioryhmä koostuu maanviljelijöistä, ojitusyhteisön jäsenistä, ELY-keskuksen asiantuntijoista, IT osaajista, neuvojista, tutkijoista, sekä edunvalvojista. Innovaatioryhmä kokoontuu säännöllisesti keskustelemaan hankkeen toiminnasta ja tuomaan hyviä ideoita hanketiimille.

Mittausasemat on asennettu keväällä 2023 ja mittaavat pohjaveden korkeuden, maan kosteuden, maan lämpötilan ja sademäärän. Tiedot mittausasemista siirtyvät automaattisesti hankeen karttapaikkaan missä kaikki pääsevät näkemään mittaustulokset. Karttapaikka on linkitetty Söderfjärdenin mittausasemiin ja löytyy linkistä (https://sensors.soderfjarden.fi).

Hankeen tavoite on analysoida mittausdataa ja aloittaa valmiussuunnitelman laatiminen kerätyn mittausdatan perusteella. Ylikuivatus on esimerkiksi yksi ongelmista, joka pitäisi selvittää ja löytää ratkaisuja mikä hyödyttäisi koko Söderfjärdenin viljelyä.

Beredskapsplan för vattenhantering på Söderfjärden – Grundvattenkartläggning on EIP rahoitteinen hanke. European Innovation Partnership hankkeissa tavoitteena on ratkaista etukäteen tunnistettu, alkutuotantoon liittyvä ongelma, mistä saattaa syntyä uusi innovaatio tai toimintamalli.