Telefon: 010 839 2200 - epost: fornamn.efternamn@proagria.fi (inget åäö)
Möjlighet till framgång

Stödansökan.

- hjälp med EU-stödansökan

Project Description

skifteslistaDu kan få råd av Lantbrukssällskapets rådgivare i samband med vårens EU-stödansökan och höstanmälan gällande jordbruksstöd. De rådgivare, som gör stödansökningarna, deltar varje år i stödutbildningar. Vi är med och arrangerar stödinfotillfällena som hålls inför stödansökningsperioden.

Vi har en kontinuerlig kontakt med kommunernas landsbygdssekreterare och NTM-centralens tjänstemän, tack vare vårt dagliga arbete med jordbrukarna och i jordbruksrelaterade ärenden.

Kontakta våra växtodlingrådgivare !

Relaterade tjänster

Back to Top