Telefon: 010 839 2200 - epost: fornamn.efternamn@proagria.fi (inget åäö)
Möjlighet till framgång

Trädgård.

huvudkalDen österbottniska trädgårdsproduktionen är av en nationell och internationell mycket hög nivå både kunskapsmässigt och tekniskt. ProAgria Lantbrukssällskapet har alltid aktivt deltagit i utvecklingen av de olika produktionsinriktningarna inom trädgårdsbranschen.

Ett nära samarbete med olika aktörer inom trädgårdsnäringen samt med forskningen har gett oss goda kunskaper och brett nätverk att utveckla och medverka inom trädgårdsbranschen.

Kontakta trädgårdsrådgivare KAISA HAGA  för uppdrag och rådgivning.

Kaisa Hagas kontaktuppgifter är följande:

Telefon: 050-9115920

Epost: kaisa.haga(at)proagria.fi

Bekanta dig med våra tjänster nedan:

Back to Top