Telefon: 010 839 2200 - epost: fornamn.efternamn@proagria.fi (inget åäö)
Möjlighet till framgång

Husdjur och vall.

“Möjlighet till framgång” är också mjölkgårdsrådgivarnas löfte till dej. Till ditt förfogande finns sakkunniga inom mjölkproduktion och köttnötuppfödning. Vi står till förfogande med individuella tjänster, med vilka du kan utveckla ditt företag och kunnande. Den ekologiska rådgivningen erbjuder också motsvarande tjänster.

Produktionsuppföljningen ändras fr.o.m 2015. Läs mer i vår infobroschyr Mjölkgårdsrådgivning 2015.

Bekanta dig med våra tjänster nedan:


Kontakta våra rådgivare

Ingeborg Nordberg

Mjölkgårdsrådgivare

050-527 4189

Madelene Lindqvist

Mjölkgårdsrådgivare

Tjänstledig

Monica Nygård

Mjölkgårdsrådgivare

050 566 3191

Magnus Blässar

Mjölkgårdsrådgivare

050-432 3970

Jessika Eklund

Mjölkgårdsrådgivare

050-595 4906

Tanja Gammelgård

Mjölkgårdsrådgivare

050-412 2168

Milla Alanco-Ollqvist

Får- och getrådgivare

040-706 0558

Back to Top