Telefon: 010 839 2200 - epost: fornamn.efternamn@proagria.fi (inget åäö)
Möjlighet till framgång

Personal.

Kansli

Meira-Pia Lohiluoma

Direktör

050-568 5515

Ann-Louise Söderlund

Ekonom

050-330 2419

Carina Ahlnäs

Kanslist

010 839 2200

Mathilda Kull

Projektarbetare Farmer Time Finland

050 418 9210

Växtodling

Jan-Erik Back

Sektoransvarig växtodling

050-441 7511

Rickard Rex

Växtodlingsrådgivare

040-515 0285

Jonas Löfqvist

Växtodlingsrådgivare

050-375 4328

Magnus Langskog

Växtodlingsrådgivare

050-551 1693

Anders Salo

Växtodlingsrådgivare

050-436 5847

Ulrika Wikman

Ekoväxtodlingsrådgivare

050-585 2305

Kaisa Haga

Trädgårdsrådgivare

050-911 5920

Mari Lönnqvist

Moderskapsledig

Margareta Slotte

Växtodlingsrådgivare

050-412 7627

Mattis Nysand

Växtodlingsrådgivare, Greppa vattnet i Österbotten-projektet

050-342 2797

Jenny Sundkvist

Växtodlingsrådgivare, Greppa vattnet i Österbotten-projektet

050 567 0228

Husdjursrådgivning

Magnus Blässar

Mjölkgårdsrådgivare

050-432 3970

Ingeborg Nordberg

Mjölkgårdsrådgivare

050-527 4189

Jessika Eklund

Mjölkgårdsrådgivare

050-595 4906

Jenny Treier

Mjölkgårdsrådgivare

050-570 6792

Asta Himmanen

Mjölkgårdsrådgivare

050-412 2168

Milla Alanco-Ollqvist

Får- och getrådgivare

040-706 0558

Ekonomi och planering

Anne Sigg

Sektoransvarig företagsledning

050-447 2654

Tor-Erik Asplund

Ekonomirådgivare

050-386 5922

Per-Erik Järn

Ekonomirådgivare

050-592 0985

Anna Högback

Bokföring

050-4087012

Maria Mannström-Ahlskog

Ekonomirådgivare

050-330 7508

Christoffer Ingo

Ekonomirådgivare

040-545 5472

William Berts

Ekonomirådgivare

050-576 5517

Vatten och miljö

 

Mikael Blomqvist

Dräneringsplanerare

050-379 5905

Marcus Gjäls

Dräneringsplanerare

050-344 6522

Simon Nässlin

Dräneringsplanerare

050-431 0734

Fredrik Ek

Bioenergirådgivare, SLF

040-754 7182

Back to Top