VASA

Handelsesplanaden 16 D
65100 Vasa

BENNÄS

Mjölvägen 2
68910 BENNÄS

NÄRPES

Vasavägen 41
64200 NÄRPES

Grundkurs i ekologisk odling

Målgrupp
1) Jordbrukare som ska börja med ekologisk odling (växt och djur) och söker förbindelsen
för ekologisk produktion. Förbindelsen förutsätter minst fem dagars utbildning innan
den söks.
2) Ekogårdar som gör generationsväxling och den nya odlaren saknar intyg från
ekogrundkursen.
3) Jordbrukare som önskar veta mer om näringshushållning och olika alternativa gödslings- och växtskyddsmetoder.

Tidpunkt
5.3, 7.3, 12.3, 14.3 och 19.3.2024. Totalt 5 dagar, dagligen kl. 9.00–15.30.
Kursen arrangeras om tillräckligt många deltagare anmäler sig.

Plats
Distans via Microsoft Teams. Efter kursanmälan får man en mötesinbjudan per e-post och
via en länk ansluter man sig till kursen.

Kursavgift
80€/kursdag + moms. Totalt för 5 st kursdagar 400€ + moms.

Anmälan
Sker elektroniskt på www.edunova.fi/kurser, senast den 29.2.2024

Tilläggsinformation

Lektor Ann-Sofi Ljungqvist 
tfn 044 750 3220
ann-sofi.ljungqvist@
yrkesakademin.fi

Ekorådgivare Micaela Ström
Nylands Svenska Lantbrukssällskap
tfn 044 380 7771
micaela.strom@nsl.f

Ekorådgivare Ulrika Wikman
Österbottens Svenska Lantbrukssällskap
tfn 050 585 2305
ulrika.wikman@proagria.fi

Välkommen på årets grundkurs i ekologisk odling. Kursstart 5.3.2024.