VASA

Handelsesplanaden 16 D
65100 Vasa

BENNÄS

Mjölvägen 2
68910 BENNÄS

NÄRPES

Vasavägen 41
64200 NÄRPES

Beredskapsplan för vattenhantering på Söderfjärden

Lantbrukssällskapets projektportfölj växer!

Vi är glada att kunna informera om att vi beviljats projektmedel för ett utvecklingsprojekt på Söderfjärden.

Projektet Beredskapsplan för vattenhantering på Söderfjärden mål är att undersöka nya möjligheter inom vattenhushållning och skapa beredskap för det ändrade klimatet, lösningar och modeller som sedan tas i bruk är till nytta för alla markägare i Finland.

Resultatet för projektet är insamlat grunddata och skapade åtgärdslösningar, som är första steget för utvecklingen av vattenhushållning på Söderfjärden. Detta skulle vara början på en långsiktig utarbetning av beredskapsplanen för vattenhanteringen

Söderfjärdens lägst belägna markerna bestämmer i dagens läge torrläggningsbehovet för en stor del av området. Det innebär att man torrlägger åkermark som inte är i behov av ytterligare torrläggning för att få de lägsta områden dränerade. Överdränering är ett problem som borde åtgärdas med en effektiverad vattenhantering som skulle vara till fördel för odlingen på Söderfjärden. Med hjälp av grundvattenkartläggning kan man få bättre förståelse för hur vattnet rör sig vid olika tidpunkter. Kartläggningen i sin tur kommer att stå som grund för planering och genomförande av vattenhantering i framtiden.

Projektet vill utveckla digitaliserade mätstationer för grundvattnet och ytvatten på avrinningsområdet i anslutning till åkermark. Mätstationerna installeras på området och anskaffar data som samlas in till ett GIS baserat kart-program. Detta möjliggör bättre förståelse hur vattenhanteringen kunde optimeras och balanseras mellan torrläggning och bevattning. Vid behov kommer även andra datainsamlingsmetoder och mätstationer att användas. Med hjälp av grundvattenkartläggning kan man få bättre förståelse för hur vattnet beter sig vid olika tidpunkter.

Information och resultat om projektets förverkligande och resultat sprids genom informationsmöten med markägare, fältdagar, tidningsartiklar, hemsida, sociala medier. För aktiva markägare skapas en egen plattform där material hanteras genomskinligt.

Projektet genomförs i nära samarbete med Söderfjärdens torrläggningsföretagets styrelse samt övriga markägare på området.  Målet är att alla åtgärder och planering sker genomskinligt mot markägare så att informations åtgången eller tillgängligheten inte är ett förhinder i projektet, en Innovationsgrupp skapas för projektet. Gruppen kommer att bestå av ProAgria Lantbrukssällskapets experter inom vattenhushållning och växtodling, samt Söderfjärdens torrläggningsföretags representanter samt markägare på Söderfjärden.

Projektägare är ProAgria, Österbottens Svenska Lantbrukssällskapet r.f.

Projektet förverkligas på svenska.

Projekttid: 1.11.2022 – 31.12.2024

Kontaktperson:

Jenny Sundkvist Tel nr: 050-5670228

Epost: jenny.sundkvist@proagria.fi

Växtodling
Madelene Lindqvist

Inför odlingssäsongen 2024

Eftersom vi 2023 år har påbörjat en ny stödperiod med krav på växtföljder, är det skäl att redan nu ta det i beaktande då de kommande åren planeras.

Läs mer »
Evenemang
Madelene Lindqvist

Inspirationsdag 6.3.2024

Välkommen på ett unikt tillfälle om ledarskap! Delta på en dag med intressanta föreläsningar från både Österbotten och Danmark.

Läs mer »