WEBINARIUM: Allatiders möjligheter till mångsidigare växtföljd på mjölkgården

Tisdag 16.11.2021 kl 10-15

10.00 Öppning, Ann-Charlott Kjerp, anskaffningschef, Maitosuomi

10.15 Ärt och åkerböna i  odling, Ulrika Wikman, Lantbrukssällskapet

10.45 Erfarenheter av utfodring med ärter och bondbönor, Mikael Österberg, mjölkproducent

Paus

11.15 Helsäd av spannmål och baljväxter, Elisabet Nadeau, forskningsledare på Hushållningssällskapet Sjuhärad i Länghem och Sveriges lantbruksuniversitet i Skara, jobbar i kedjan från grovfoderodling till utfodring av idisslare.

12.00 Matpaus 30 min

12.30 Höstoljeväxter i växtföljden, Mathias Rönnqvist, Viljelijän Berner

13.10 Fodermajs på mjölkgården Jussi Peltonen, tuoteryhmäjohtaja, Viljelijän Berner

13.40 Majsodling i Jakobstad, Peter Isakas, Optima Lannäslund

13.50 Majs i utfodringen, Jessika Eklund, Lantbrukssällskapet

Paus

14.15 Höstsäd, Magnus Långskog, Lantbrukssällskapet

14.35 Höstrågens många användningsmöjligheter

14.50 Sammanfattning, Margareta Slotte, Lantbrukssällskapet

 

Anmälan senast 8.11.2021: margareta.slotte@proagria.fi

Allatiders Mjölk projektets deltagaravgift är 150 €/gård, då kan du delta i smågrupper och alla evenemang som projektet ordnar.

 

Information:

Jessika Eklund, jessika.eklund@proagria.fi  050 595 4906

Margareta Slotte margareta.slotte@proagria.fi 050 412 7627

Carola Kankkonen carola.kankkonen@valio.fi  050 384 0542