Webinarium: Information till dikningssammanslutningar

Pro Agria och NTM-centralen i Södra Österbotten ordnar ett webinarium om underhåll av utfallsdiken och dikningssammanslutningens uppgifter och skyldigheter.

Vi går bl.a. igenom grunderna för torrläggning, aktivering av vilande dikningssammanslutningar, underhållsskyldighet, kostnadsfördelning, disponenttjänster samt finansieringsmöjligheter.

 

Tillfället är speciellt inriktat till dikningssammanslutningarnas ombudsmän och är avgiftsfritt.

 

Arrangörer:

ProAgria Österbottens Svenska Lantbrukssällskap

NTM-centralen i Södra Österbotten

Projektet Österbottens Näringshjul